highlight chords
[Dm] Nghiêng bóng dài đèn soi bước [F] chân 
Dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh [Dm] trận 
Đưa nhau về [F] đây [Bb] chân quen đá [F] sỏi 
Nên ngại đêm tối sa [Dm] lầy vùng ma quái liêu [F] trai. [Dm] 
Tôi lính trận ngược xuôi đó [F] đây 
Tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố [Dm] này
Hai năm miền [F] xa [Bb] thương yêu khắc [F] khoải 
Bạn bè ai biết cho [A7] mình trần gian lắm sự [Dm] tình.
Đêm mua [F] vui cuồng [Bb] quay dưới ánh đèn nhạt màu son 
[F] Câu ca tiếng nhạc nay vẫn [Dm] còn
Môi [Gm] run với rượu say [Dm] mềm qua làn [F] hơi khói thuốc bàn [Dm] tay 
Một [F] ngày vui nào [Dm] hay.
Đêm đối mặt tình nhân khó [F] quên 
Niềm suy tư chợt đến theo dấu giầy muốn [Dm] tìm 
Mai tôi lại [F] đi, [Bb] đam mê trối [F] bỏ 
Hương nồng môi thắm mơ [A7] gì lần yêu lỡ hạn [Dm] kỳ.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thị trấn về đêm

Huy Phong
[Dm] Nghiêng bóng dài đèn soi bước [F] chân 
Dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh [Dm] trận 
Đưa nhau về [F] đây [Bb] chân quen đá [F] sỏi 
Nên ngại đêm tối sa [Dm] lầy vùng ma quái liêu [F] trai. [Dm] 
Tôi lính trận ngược xuôi đó [F] đây 
Tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố [Dm] này
Hai năm miền [F] xa [Bb] thương yêu khắc [F] khoải 
Bạn bè ai biết cho [A7] mình trần gian lắm sự [Dm] tình.
Đêm mua [F] vui cuồng [Bb] quay dưới ánh đèn nhạt màu son 
[F] Câu ca tiếng nhạc nay vẫn [Dm] còn
Môi [Gm] run với rượu say [Dm] mềm qua làn [F] hơi khói thuốc bàn [Dm] tay 
Một [F] ngày vui nào [Dm] hay.
Đêm đối mặt tình nhân khó [F] quên 
Niềm suy tư chợt đến theo dấu giầy muốn [Dm] tìm 
Mai tôi lại [F] đi, [Bb] đam mê trối [F] bỏ 
Hương nồng môi thắm mơ [A7] gì lần yêu lỡ hạn [Dm] kỳ.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com