highlight chords
1. [F] Xì yǔ dài fēngshī tòu huánghūn [Dm] de jiēdào
[F] mǒ qù yǔshuǐ shuāngyǎn wúgù [Dm] dì yǎngwàng
wàng xiàng [Bb] gūdān de wǎn dēng shì nà [F] shānggǎn de jìyì

2. [F] zàicì fàn qǐ xīnlǐ wú shǔ [Dm] de sīniàn
[F] yǐwǎng piànkè huānxiào réng guà zài [Dm] liǎn shàng
yuàn nǐ [Bb] cǐkè kě huì zhī shì wǒ [F] zhōngxīn de shuō [C] shēng

Chorus: Xǐhuān [F] nǐ nà shuāngyǎn dòng-[Dm] rén xiào shēng gèng mí-[Bb] rén
[F] Yuàn zài [C] kě qīng fǔ [F] nǐ nà kě'ài miàn-[Dm] róng
Wǎn shǒu shuō mèng-[Bb] huà xiàng zuó-[C] tiān nǐ gòng [F] wǒ

3. [F] mǎn dài lǐxiǎng de wǒ céngjīng [Dm] duō chōngdòng
[F] Bàoyuàn yǔ tā xiāng'ài nàn yǒu [Dm] zìyóu
yuàn nǐ [Bb] cǐkè kě huì zhī shì wǒ [C] zhōngxīn de shuō shēng

Chorus: Xǐhuān [F] nǐ nà shuāngyǎn dòng-[Dm] rén xiào shēng gèng mí-[Bb] rén
[F] Yuàn zài [C] kě qīng fǔ [F] nǐ nà kě'ài miàn-[Dm] róng
Wǎn shǒu shuō mèng-[Bb] huà xiàng zuó-[C] tiān nǐ gòng [F][Bb] měi wǎn yèlǐ zìwǒ [C] dúxíng suíchù [Dm] dàng duō bīng-[Bb] lěng
yǐwǎng wèile zì-[C] wǒ zhēngzhá cóng bù-[Dm] zhī tā de [Bb] tòng-[C][D7] oh 

Key change up 1 tone to [G] ------ 

Chorus: Xǐhuān [G] nǐ nà shuāngyǎn dòng-[Em] rén xiào shēng gèng mí-[C] rén
[G] Yuàn zài [D] kě qīng fǔ [G] nǐ nà kě'ài miàn-[Em] róng
Wǎn shǒu shuō mèng-[C] huà xiàng zuó-[D] tiān nǐ gòng [G] wǒ

Oh [Em] oh oh oh, oh [C] oh oh oh, oh [D7] oh oh [G] oh
Oh [G] oh oh oh, oh [Em] oh oh oh, oh [C] oh oh oh
oh [D7] oh oh oh, Oh [G] oh oh oh ….
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thích bạn (Thích em - 喜欢你)

Nhạc Hoa
1. [F] Xì yǔ dài fēngshī tòu huánghūn [Dm] de jiēdào
[F] mǒ qù yǔshuǐ shuāngyǎn wúgù [Dm] dì yǎngwàng
wàng xiàng [Bb] gūdān de wǎn dēng shì nà [F] shānggǎn de jìyì

2. [F] zàicì fàn qǐ xīnlǐ wú shǔ [Dm] de sīniàn
[F] yǐwǎng piànkè huānxiào réng guà zài [Dm] liǎn shàng
yuàn nǐ [Bb] cǐkè kě huì zhī shì wǒ [F] zhōngxīn de shuō [C] shēng

Chorus: Xǐhuān [F] nǐ nà shuāngyǎn dòng-[Dm] rén xiào shēng gèng mí-[Bb] rén
[F] Yuàn zài [C] kě qīng fǔ [F] nǐ nà kě'ài miàn-[Dm] róng
Wǎn shǒu shuō mèng-[Bb] huà xiàng zuó-[C] tiān nǐ gòng [F] wǒ

3. [F] mǎn dài lǐxiǎng de wǒ céngjīng [Dm] duō chōngdòng
[F] Bàoyuàn yǔ tā xiāng'ài nàn yǒu [Dm] zìyóu
yuàn nǐ [Bb] cǐkè kě huì zhī shì wǒ [C] zhōngxīn de shuō shēng

Chorus: Xǐhuān [F] nǐ nà shuāngyǎn dòng-[Dm] rén xiào shēng gèng mí-[Bb] rén
[F] Yuàn zài [C] kě qīng fǔ [F] nǐ nà kě'ài miàn-[Dm] róng
Wǎn shǒu shuō mèng-[Bb] huà xiàng zuó-[C] tiān nǐ gòng [F][Bb] měi wǎn yèlǐ zìwǒ [C] dúxíng suíchù [Dm] dàng duō bīng-[Bb] lěng
yǐwǎng wèile zì-[C] wǒ zhēngzhá cóng bù-[Dm] zhī tā de [Bb] tòng-[C][D7] oh 

Key change up 1 tone to [G] ------ 

Chorus: Xǐhuān [G] nǐ nà shuāngyǎn dòng-[Em] rén xiào shēng gèng mí-[C] rén
[G] Yuàn zài [D] kě qīng fǔ [G] nǐ nà kě'ài miàn-[Em] róng
Wǎn shǒu shuō mèng-[C] huà xiàng zuó-[D] tiān nǐ gòng [G] wǒ

Oh [Em] oh oh oh, oh [C] oh oh oh, oh [D7] oh oh [G] oh
Oh [G] oh oh oh, oh [Em] oh oh oh, oh [C] oh oh oh
oh [D7] oh oh oh, Oh [G] oh oh oh ….

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn