1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên đàng ái ân

Cuộn trang

[C] Đường nào vào thiên đàng [G7] ái ân [F] Là đường vào nhịp thở [C] lân-lân Mùa [Am] xuân đang đi trong lời yêu [Dm] mới Có hoa [G7] vàng phủ đường mòn gót chân [C] mềm [C] Lạc vào vườn Xuân tình [G7] ngất ngây [F] Thả hồn vào cơn gió [C] mê say Cành [Am] hoa tươi chôn sâu cành xa [Dm] vút Để muôn [G7] đời mình còn được yêu nhé [C] em [C] Yêu mới biết quên [F] thời gian Khi biết [Am] yêu hoa sẽ mãi không phai [Em] tàn Đừng [Dm] nghe chim ru tai tìm hư [Em] ảo Không tim [G7] nào say đắm hơn anh [C] đâu [C] Chờ một ngày pháo hồng [G7] réo vui [F] Là đường về ôm bóng [C] đơn côi Vừa [Am] khi đôi tim yêu được giải [Dm] thoát Bứt gông [G7] xiềng là mình tính chuyện trăm [C] năm

Video hướng dẫn