highlight chords
[A] Chiều buồn về quắt [E7] quay ngày tháng xoay mòn giấc [F#m][Bm] Vàng khua hiu hắt [A] trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi [E7] pha 
Em [A] thấy bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em][A] Lệ nhỏ xuống đêm [E7] thâu từng ái ân [Bm6] sâu vời vợi [A] tan 
[C#m] Có những điều tôi muốn nói cùng [F#m] em, vẫn vời vợi trên [Em] cao 
Những điều tôi muốn [A] hiểu vẫn mù cõi vực [E7] sâu 
Này [Em] em, em vẫn [Bm] biết tình vương nhiều tội lỗi [E7]
sao cứ bước vào chuốc lấy những thương [A] đau.
Hồn dật dờ bến [E7] xưa, buồn vấn vương hoài tháng [F#m] năm 
[Bm] Nhịp trùng dương xót [A] xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên [E] ai 
[A] Em dõi bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em] mê.
[A] Tình là những cơn [E7] mê nhịp bước chênh [Bm6] vênh đời buồn [A] tênh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên đường quạnh hiu

Từ Công Phụng , Ngô Xuân Hậu
[A] Chiều buồn về quắt [E7] quay ngày tháng xoay mòn giấc [F#m][Bm] Vàng khua hiu hắt [A] trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi [E7] pha 
Em [A] thấy bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em][A] Lệ nhỏ xuống đêm [E7] thâu từng ái ân [Bm6] sâu vời vợi [A] tan 
[C#m] Có những điều tôi muốn nói cùng [F#m] em, vẫn vời vợi trên [Em] cao 
Những điều tôi muốn [A] hiểu vẫn mù cõi vực [E7] sâu 
Này [Em] em, em vẫn [Bm] biết tình vương nhiều tội lỗi [E7]
sao cứ bước vào chuốc lấy những thương [A] đau.
Hồn dật dờ bến [E7] xưa, buồn vấn vương hoài tháng [F#m] năm 
[Bm] Nhịp trùng dương xót [A] xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên [E] ai 
[A] Em dõi bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em] mê.
[A] Tình là những cơn [E7] mê nhịp bước chênh [Bm6] vênh đời buồn [A] tênh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com