1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên đường quạnh hiu

Cuộn trang

[A] Chiều buồn về quắt [E7] quay ngày tháng xoay mòn giấc [F#m][Bm] Vàng khua hiu hắt [A] trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi [E7] pha Em [A] thấy bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em][A] Lệ nhỏ xuống đêm [E7] thâu từng ái ân [Bm6] sâu vời vợi [A] tan [C#m] Có những điều tôi muốn nói cùng [F#m] em, vẫn vời vợi trên [Em] cao Những điều tôi muốn [A] hiểu vẫn mù cõi vực [E7] sâu Này [Em] em, em vẫn [Bm] biết tình vương nhiều tội lỗi [E7] sao cứ bước vào chuốc lấy những thương [A] đau. Hồn dật dờ bến [E7] xưa, buồn vấn vương hoài tháng [F#m] năm [Bm] Nhịp trùng dương xót [A] xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên [E] ai [A] Em dõi bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em] mê. [A] Tình là những cơn [E7] mê nhịp bước chênh [Bm6] vênh đời buồn [A] tênh.

Video hướng dẫn