1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên thần mũ đỏ

Cuộn trang

Ai đã bảo anh là thiên [Em] thần Không anh chỉ là một quân [Am] nhân thôi Với áo hoa mũ [B] đỏ chân mang bốt - đờ - sô Khi sa [Em] trường khi trong thành [B] phố Ai đã bảo anh là anh [Em] hùng này Không anh chỉ làm bổn phận người [Am] dân thôi Lúc đất nghiêng nước [B] ngả nên không tiếc tuổi thơ Anh mới vào trong lính nhảy [Em] dù Em ơi em ơi biết em thường [Em] ưu sầu Dung nhan năm xưa chắc không điểm [Am] trang nhiều Anh luôn ra đi vẫn thương về [B] dáng kiều Thiên thần ở đâu chính người anh [Em] yêu Ai đã bảo anh là vô [Em] tình Anh yêu cả bầu trời quanh [Am] em Nếu máu xương vẫn [B] đổ Xin em vững niềm tin Mong thiên thần chỉ lối giùm [Em] anh.

Video hướng dẫn