1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiệp hồng báo tin

Cuộn trang

Nhận được tin báo em lấy [Em] chồng Buâng khuâng [B7] nhìn cánh thiệp buồn [Em] không Hai năm sương gió tận miền [Am] xa Mấy lần hồi âm vắng [D] tin Ngờ đâu giờ em lên xe [B7] hoa Vì thời gian xóa tan hết [Em] rồi Bao nhiêu [B7] lời ước hẹn đầu [Em] môi Không mang theo kỷ niệm buồn [Am] vui Biết rằng tình ta thế [D] thôi Thì đâu [B7] còn ước vọng xa [Em] vời. Em ơi giờ [Am] đây pháo [D] hồng tan tác [G] bay Đưa [Am] người em đi lấy [Em] chồng Có [B7] người yên lặng buồn [Em] trông Nhìn [Am] theo hun [D] hút bóng xe [G] hoa Đay nghiến [Am] lòng mình tan nát [Em] rồi [Am] Tình chết từ [B7] đây. Giờ hành trang xếp xong hết [Em] rồi Mai sông [B7] hồ kết bạn làm [Em] vui. Ta không duyên số thì đành [Am] thôi Chúc người đẹp duyên lứa [D] đôi Và xin [B7] đừng nhắc nhở đến [Em] tôi.

Video hướng dẫn