1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiếu Nhi Tân Hành Ca

Cuộn trang

[Am]Thiếu nhi việt nam đứng lên trong giai đoạn mới. [Dm]theo tiếng giáo hội và tiếng quê hương kêu mời. [G]được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới. [F]tuổi trẻ việt nam hăng hái xây thế hệ ngày mai[Am] [Am]Cùng đi hỡi các thiếu nhi, [Dm]cùng đi với chúa Kito, [G]nguồn sống thánh thể chan hòa [F]là lý tưởng của người thiếu nhi hôm nay T[Am]hiếu nhi việt nam quyết tâm trong giai đoạn mới. [Dm]thánh hóa môi trường bằng những khả năng phi thường, [G]bằng nguyện cầu hy sinh và một bầu khí mới. [F]tuổi trẻ Việt Nam đem chúa cho giới trẻ Việt Nam[Am]

Video hướng dẫn