highlight chords
A6 A6 A6
D Bm G A
D Bm G A
[D]T hat [Bm]b oy [G] t [A7]ook [D]m y [Bm]lov e aw ay.
[G]T hough [A7]he' ll [D]regr et it [Bm]some day,
[G]Th is boy [A6]wa nts [D]you [Bm]b [G]ac [A]k aga i n.
That boy isn't good for you.
Though he may want you, too,
This boy wants you back again.
[D7]O h, and this [G]bo y would [F#m]be ha ppy
[Bm]Jus t to love you, but oh [D]my -y-y-y
[G]Th at boy won't be [F#m]hap py=20
[A7]'Ti l he's seen [A6]you cry-y-y-oh
This boy wouldn't mind the pain,
Would always feel the same,
'Til this boy gets you back again.
[D]T his boy =20
[D]T his boy
[D]T his boy...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

This Boy

The Beatles
A6 A6 A6
D Bm G A
D Bm G A
[D]T hat [Bm]b oy [G] t [A7]ook [D]m y [Bm]lov e aw ay.
[G]T hough [A7]he' ll [D]regr et it [Bm]some day,
[G]Th is boy [A6]wa nts [D]you [Bm]b [G]ac [A]k aga i n.
That boy isn't good for you.
Though he may want you, too,
This boy wants you back again.
[D7]O h, and this [G]bo y would [F#m]be ha ppy
[Bm]Jus t to love you, but oh [D]my -y-y-y
[G]Th at boy won't be [F#m]hap py=20
[A7]'Ti l he's seen [A6]you cry-y-y-oh
This boy wouldn't mind the pain,
Would always feel the same,
'Til this boy gets you back again.
[D]T his boy =20
[D]T his boy
[D]T his boy...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com