highlight chords
Tone gốc: Capo 2
시간[G]을 되돌리[D]면
기억[Em]도 지워질[Bm]까
해볼[C] 수도 없는[G] 말들을
[Am]내뱉는 걸 [D]알아
[G]널 힘들게 했[Bm]고
눈물[C]로 살게 했던
[G]미안한 [Am]마음에 그런 [G]거야

하지[Em]만 난 [Bm]말야
너의[C] 밖에선 살 수[G] 없어
내겐 [Em] 너 하나로 물든
[Am]시간만이 흘러갈 [D]뿐이야
사랑해[G]요. 고마워[Bm][C]따뜻하게 나를 안아줘
[Am]이 사랑 땜에 [D]나는 살 수 [G]있어

사랑[G]은 그런가[D]봐
무슨[C] 말을 해봐[G]도
채워지[Em]지 않은 것 [Bm]같은
[Am]마음이 드나[D]봐
내[G] 욕심이라[Bm]고 다시[C]
생각을 해봐도
[G]그 마음 쉽게 [Am]사라지지 [G]않아

알잖[Em]아 난 [Bm]말야
너의[C] 밖에선 살 수 [G]없어
내겐 [Em]너 하나로 물든
[Am]시간만이 흘러갈 [D]뿐이야
사랑해[G]요 고마워[Bm][C]따뜻하게 나를 안아줘
이 [Am]사랑 땜에 나는 살 [D][G]있어

[C]돌아가도 다시 [Bm]견딜 수[Em] 있을까[Am]
너무[D] 힘들던 시간들[G]
[C]흔들리지 않은 [Bm]너를 볼[Em] 때면
떨리[Am][Bm][C]입술이
두루루..두루루..

알잖[Em]아 난 말[Bm]야
너의[C] 밖에선 [D]살 수 [G]없어
내겐 [Em]너 하나로 물든
[Am]시간만이 [D]흘러갈 뿐이야
사랑해[G]요 고마워[Bm][C]따뜻하게 나를 안아줘
이 [Am]사랑 땜에 나는 살 수 있어
사랑 땜에 나는 살 [D][G]있어
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

This Love - Davichi

Descendant Of The Sun OST
Tone gốc: Capo 2
시간[G]을 되돌리[D]면
기억[Em]도 지워질[Bm]까
해볼[C] 수도 없는[G] 말들을
[Am]내뱉는 걸 [D]알아
[G]널 힘들게 했[Bm]고
눈물[C]로 살게 했던
[G]미안한 [Am]마음에 그런 [G]거야

하지[Em]만 난 [Bm]말야
너의[C] 밖에선 살 수[G] 없어
내겐 [Em] 너 하나로 물든
[Am]시간만이 흘러갈 [D]뿐이야
사랑해[G]요. 고마워[Bm][C]따뜻하게 나를 안아줘
[Am]이 사랑 땜에 [D]나는 살 수 [G]있어

사랑[G]은 그런가[D]봐
무슨[C] 말을 해봐[G]도
채워지[Em]지 않은 것 [Bm]같은
[Am]마음이 드나[D]봐
내[G] 욕심이라[Bm]고 다시[C]
생각을 해봐도
[G]그 마음 쉽게 [Am]사라지지 [G]않아

알잖[Em]아 난 [Bm]말야
너의[C] 밖에선 살 수 [G]없어
내겐 [Em]너 하나로 물든
[Am]시간만이 흘러갈 [D]뿐이야
사랑해[G]요 고마워[Bm][C]따뜻하게 나를 안아줘
이 [Am]사랑 땜에 나는 살 [D][G]있어

[C]돌아가도 다시 [Bm]견딜 수[Em] 있을까[Am]
너무[D] 힘들던 시간들[G]
[C]흔들리지 않은 [Bm]너를 볼[Em] 때면
떨리[Am][Bm][C]입술이
두루루..두루루..

알잖[Em]아 난 말[Bm]야
너의[C] 밖에선 [D]살 수 [G]없어
내겐 [Em]너 하나로 물든
[Am]시간만이 [D]흘러갈 뿐이야
사랑해[G]요 고마워[Bm][C]따뜻하게 나를 안아줘
이 [Am]사랑 땜에 나는 살 수 있어
사랑 땜에 나는 살 [D][G]있어

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com