1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thoáng mây bay

Cuộn trang

Đời lênh [C] đênh trôi dòng [Am] nước một thoáng [Dm] mây bay Tình yêu [G] ơi xin dừng [C] bước chân heo may Ngày hôm [G] qua, em ra [C] đi theo gió [F] tha phương Để lại [Am] những thương cùng [F] nhớ trên [C] con đường Tình vòng [C] tay trong cuộc [Am] sống từ bấy [Dm] lâu nay Tìm quên [G] lãng trong rượu [C] đắng trong cơn say Người yêu [G] ơi cho [C] anh thấy em [F] cười Tình quay [Am] bước xin tình [G] yêu ghé vào [C] đời [Dm] Xanh xao trong màu [Bb] mắt thơ dại In vết [C] trên đường muôn [Am] lối Thoáng [Dm] mây bay cuối [G] trời Cuộc đời vẫn [F] trôi qua [C] mau Ngày thơ [C] ấu đâu còn [Am] nữa một thoáng [Dm] mây bay Tình yêu [G] ơi xin dừng [C] bước chân heo may Một mình [G] tôi đêm [C] nay bóng tối [F] không tên Chờ em [Am] đến cho ngày [F] mai hết [C] ưu phiền

Video hướng dẫn