highlight chords
				             [Dm]          [F]  
Mưa rơi, mưa rơi chiều nay 
    [Gm]        [A]         
Mưa xó a hết dấu vết ưu p hiền tháng năm dài 
 [Am]           [F]  
Mưa rơi, mưa rơi triền m iên 
   [Gm]       [A]  
Làn k hói thuốc trắng bay, 
 

 [Dm]          
T ôi đi, tôi đi về đâu 
    [Gm]         [Am]  
Trong nỗi nhớ quá khứ hôm nào 
      [Dm]              
Đã yêu và m ang sâu trong trái tim tình em 
    [Gm]     [A]   
Người đến nắm trá i tim 
 

 [Bb]        [Gm]    [Am]    [D]  
Em như mây trên ca o đến bên tôi nhẹ nh àng 
  [Gm]       [F]     [E]  [A] 
Để tôi đam mê yêu e m bao tháng năm 
     [Dm]        [Gm]          [C]  
Tìm một t hoáng, tìm một ch út thơm nồng hương tóc em 
     [F]        [Bb]    
Tìm giờ p hút qua rồi chưa lãng quên 
     [C]        [F]    [C#m] 
Tìm hẹn ước trong tình yê u trễ mu ộn 
     [Dm]        [Gm]     
Người nà o biết, một điều ước mơ rằng 
     [C]      [F]         [Bb]     
Khi bước chân người v ề đây cho tình yêu thắm xanh 
   [A]     [F]   [Gm] 
Cho c hiều buồn s ẽ thôi mưa 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thoáng ngày xưa

				             [Dm]          [F]  
Mưa rơi, mưa rơi chiều nay 
    [Gm]        [A]         
Mưa xó a hết dấu vết ưu p hiền tháng năm dài 
 [Am]           [F]  
Mưa rơi, mưa rơi triền m iên 
   [Gm]       [A]  
Làn k hói thuốc trắng bay, 
 

 [Dm]          
T ôi đi, tôi đi về đâu 
    [Gm]         [Am]  
Trong nỗi nhớ quá khứ hôm nào 
      [Dm]              
Đã yêu và m ang sâu trong trái tim tình em 
    [Gm]     [A]   
Người đến nắm trá i tim 
 

 [Bb]        [Gm]    [Am]    [D]  
Em như mây trên ca o đến bên tôi nhẹ nh àng 
  [Gm]       [F]     [E]  [A] 
Để tôi đam mê yêu e m bao tháng năm 
     [Dm]        [Gm]          [C]  
Tìm một t hoáng, tìm một ch út thơm nồng hương tóc em 
     [F]        [Bb]    
Tìm giờ p hút qua rồi chưa lãng quên 
     [C]        [F]    [C#m] 
Tìm hẹn ước trong tình yê u trễ mu ộn 
     [Dm]        [Gm]     
Người nà o biết, một điều ước mơ rằng 
     [C]      [F]         [Bb]     
Khi bước chân người v ề đây cho tình yêu thắm xanh 
   [A]     [F]   [Gm] 
Cho c hiều buồn s ẽ thôi mưa 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com