highlight chords
门前老树长新芽
[Dm] Mén qián lǎo shù [G] zhǎng xīnyá
院里枯木又开花 
[C] Yuàn lǐ kūmù [F] yòu kāihuā
半生存了好多话 
[Dm] Bàn shēngcúnle [G] hǎoduō huà
藏进了满头白发
[C] Cáng jìnle mǎn tóu bái [Dm] fà
记忆中的小脚丫
[Dm] Jìyì zhōng de [G] xiǎojiǎo yā
肉嘟嘟的小嘴巴
[C] Ròu dū dū de [F] xiǎo zuǐba
一生把爱交给他
[Dm] Yīshēng bǎ ài [G] jiāo gěi tā
只为那一声爸妈
[C] Zhǐ wèi nà yīshēng bà [Dm] mā
Chorus: 
时间都去哪儿了
[Dm] Shíjiān dōu qù nǎr [G] le
还没好好感受年轻就老了 
[F] Hái méi hǎo hāo gǎnshòu nián [F] qīng jiù lǎo [Dm] le
生儿养女一辈子 
Shēng ér [G] yǎngnǚ yībèi [C]zi
满脑子都是孩子哭了笑了 
Mǎn nǎozi [F] dōu shì háizi kūle xiào [Dm] le
时间都去哪儿了
Shíjiān dōu qù [G] nǎr le
还没好好看看你眼睛就花了 
[C] Hái méi hǎohǎo kàn kàn nǐ yǎn [F] jīng jiù huā [Dm] le
柴米油盐半辈子 
Cháimǐ [G] yóuyán bànbèi [C] zi
转眼就只剩下满脸的皱纹了
Zhuǎnyǎn jiù [F] zhǐ shèng xià mǎn [G] liǎn de zhòuwén [Dm] le
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thời gian đi đâu mất rồi (时间都去哪儿了)

Trần Hy (陈曦) , Đổng Đông Đông (董冬冬)
门前老树长新芽
[Dm] Mén qián lǎo shù [G] zhǎng xīnyá
院里枯木又开花 
[C] Yuàn lǐ kūmù [F] yòu kāihuā
半生存了好多话 
[Dm] Bàn shēngcúnle [G] hǎoduō huà
藏进了满头白发
[C] Cáng jìnle mǎn tóu bái [Dm] fà
记忆中的小脚丫
[Dm] Jìyì zhōng de [G] xiǎojiǎo yā
肉嘟嘟的小嘴巴
[C] Ròu dū dū de [F] xiǎo zuǐba
一生把爱交给他
[Dm] Yīshēng bǎ ài [G] jiāo gěi tā
只为那一声爸妈
[C] Zhǐ wèi nà yīshēng bà [Dm] mā
Chorus: 
时间都去哪儿了
[Dm] Shíjiān dōu qù nǎr [G] le
还没好好感受年轻就老了 
[F] Hái méi hǎo hāo gǎnshòu nián [F] qīng jiù lǎo [Dm] le
生儿养女一辈子 
Shēng ér [G] yǎngnǚ yībèi [C]zi
满脑子都是孩子哭了笑了 
Mǎn nǎozi [F] dōu shì háizi kūle xiào [Dm] le
时间都去哪儿了
Shíjiān dōu qù [G] nǎr le
还没好好看看你眼睛就花了 
[C] Hái méi hǎohǎo kàn kàn nǐ yǎn [F] jīng jiù huā [Dm] le
柴米油盐半辈子 
Cháimǐ [G] yóuyán bànbèi [C] zi
转眼就只剩下满脸的皱纹了
Zhuǎnyǎn jiù [F] zhǐ shèng xià mǎn [G] liǎn de zhòuwén [Dm] le

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com