1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thời gian tôi

Cuộn trang

[A] [E] [F#] [D] Ngày hôm qua không quay trở lại . Đời vẫn thế cứ như mây trôi . [A] [E] [F#] [D] Cho lòng tiếc nhớ cho lòng bơ vơ . Trong tay ta hạnh phúc trôi xa . [A] [E] [D] [E] [F#] [D] Ta đa ta ta đa ta đa ta đa đời vẫn thế cứ như mây trôi . [A] [E] [F#m] [D] Cho lòng tiếc nhớ , cho lòng bơ vơ , trong tay ta hạnh phúc trôi xa . Cứ thế oánh cả bài Thời gian tôi không quay trở lại. Người vẫn mãi những nơi xa xôi. Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh. Trong tim ta ngày bỗng đi qua. Ta đa ta ta đa ta đa ta đa người vẫn mãi những nơi xa xôi. Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh. Trong tim ta ngày bỗng đi qua. Ta ta ta ta ta đa. Rồi đêm qua không quay trở lại, tình bỗng chốc cũng tan đi mau. Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau. Đêm qua mau tình cũng qua mau. Ta đa ta ta đa ta đa ta đa tình bỗng chốc cũng tan đi mau. Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau. Đêm qua mau tình cũng qua mau.

Video hướng dẫn