1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thôi ta xa nhau (Adieu sois heureuse)

Cuộn trang

[G] Em, em đã hết yêu [C] anh [D7] Em, anh vẫn biết em luôn dối [G] gian [Em] Và tim khép kín không yêu [Am] anh [D7] Giờ, tình đôi ta thật đã [G] tan [G] Em, em mãi mãi vui có biết [C] đâu? [D7] Em, em đã hết cho anh những nhớ [G] mong [Em] Giờ em cất bước không trông [Am] anh [D] Thì, tình yêu kia thật đã [G] tàn [Em] Xa nhau, hãy vui lên [C] em [D] Xa nhau, xin may mắn [G] cho em Một [Em] đời cùng người [Am] yêu Đã dâng [D7] trọn lòng say [G][Em] Xa nhau, hãy vui lên [C] em [D] Xa nhau, xin may mắn [G] cho em Một [Em] đời cùng người [Am] yêu Đã dâng [D7] trọn lòng say [G][G] Em, em đã hết yêu [C] anh [D7] Em, anh vẫn biết em luôn dối [G] gian [Em] Và tim khép kín không yêu [Am] anh [D] Giờ tình đôi ta thật đã [G] tan --------------------------- [G] Toi qui n'as pas voulu de [C] moi [D7] Toi qui n'avais pas confi- [G] ance [Em] Toi qui ne m'as pas [Am] ouvert [D7] Toi qui ne m'aimes [G] pas [G] Toi qui n'as pas voulu com [C] prendre [D7] Toi qui n'as pas voulu m'atten [G] dre [Em] Toi qui passais sans me [Am] voir [D7] Toi qui ne m'aimais [G] pas [Em] Adieu, sois heur [C] euse [D7] Adieu et bonne [G] chance [A] [Em] vec, ce- [Am] lui Que ton [D7] coeur à choi- [G] sir [Em] Adieu sois heu [C] reuse [D7] Adieu et bonne [G] chance [A] [Em] vec, ce- [Am] lui Qui t'em [D7] mène, aujour [G] d'hui [E] Key change up ½ tone --------- [Ab] Toi qui n'as pas voulu de [C#] moi [Eb7] Toi qui n'avais pas confi- [Ab] ance [Fm] Toi pour qui j'ai tant [Bbm] chanté [Eb7] Toi pour qui j'ai trop pleu- [Ab][Fm] Adieu, sois heur [C#] euse [Eb7] Adieu et bonne [Ab] chance [A] [Fm] vec, ce- [Bbm] lui Que ton [Eb7] coeur à choi- [Ab] sir [Fm] Adieu sois heu [C#] reuse [Eb7] Adieu et bonne [Ab] chance [A] [Fm] vec, ce- [Bbm] lui Qui t'em [Eb7] mène, aujour [Ab] d'hui

Video hướng dẫn