highlight chords
[G] Em, em đã hết yêu [C] anh
[D7] Em, anh vẫn biết em luôn dối [G] gian
[Em] Và tim khép kín không yêu [Am] anh
[D7] Giờ, tình đôi ta thật đã [G] tan
[G] Em, em mãi mãi vui có biết [C] đâu?
[D7] Em, em đã hết cho anh những nhớ [G] mong
[Em] Giờ em cất bước không trông [Am] anh
[D] Thì, tình yêu kia thật đã [G] tàn
[Em] Xa nhau, hãy vui lên [C] em
[D] Xa nhau, xin may mắn [G] cho em
Một [Em] đời cùng người [Am] yêu
Đã dâng [D7] trọn lòng say [G][Em] Xa nhau, hãy vui lên [C] em
[D] Xa nhau, xin may mắn [G] cho em
Một [Em] đời cùng người [Am] yêu 
Đã dâng [D7] trọn lòng say [G][G] Em, em đã hết yêu [C] anh
[D7] Em, anh vẫn biết em luôn dối [G] gian
[Em] Và tim khép kín không yêu [Am] anh
[D] Giờ tình đôi ta thật đã [G] tan
---------------------------
[G] Toi qui n'as pas voulu de [C] moi
[D7] Toi qui n'avais pas confi- [G] ance
[Em] Toi qui ne m'as pas [Am] ouvert
[D7] Toi qui ne m'aimes [G] pas
[G] Toi qui n'as pas voulu com [C] prendre
[D7] Toi qui n'as pas voulu m'atten [G] dre
[Em] Toi qui passais sans me [Am] voir
[D7] Toi qui ne m'aimais [G] pas
[Em] Adieu, sois heur [C] euse
[D7] Adieu et bonne [G] chance
[A] [Em] vec, ce- [Am] lui 
Que ton [D7] coeur à choi- [G] sir
[Em] Adieu sois heu [C] reuse
[D7] Adieu et bonne [G] chance
[A] [Em] vec, ce- [Am] lui 
Qui t'em [D7] mène, aujour [G] d'hui [E]
Key change up ½ tone ---------
[Ab] Toi qui n'as pas voulu de [C#] moi
[Eb7] Toi qui n'avais pas confi- [Ab] ance
[Fm] Toi pour qui j'ai tant [Bbm] chanté
[Eb7] Toi pour qui j'ai trop pleu- [Ab][Fm] Adieu, sois heur [C#] euse
[Eb7] Adieu et bonne [Ab] chance
[A] [Fm] vec, ce- [Bbm] lui 
Que ton [Eb7] coeur à choi- [Ab] sir
[Fm] Adieu sois heu [C#] reuse
[Eb7] Adieu et bonne [Ab] chance
[A] [Fm] vec, ce- [Bbm] lui 
Qui t'em [Eb7] mène, aujour [Ab] d'hui
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thôi ta xa nhau (Adieu sois heureuse)

Nhạc Pháp
[G] Em, em đã hết yêu [C] anh
[D7] Em, anh vẫn biết em luôn dối [G] gian
[Em] Và tim khép kín không yêu [Am] anh
[D7] Giờ, tình đôi ta thật đã [G] tan
[G] Em, em mãi mãi vui có biết [C] đâu?
[D7] Em, em đã hết cho anh những nhớ [G] mong
[Em] Giờ em cất bước không trông [Am] anh
[D] Thì, tình yêu kia thật đã [G] tàn
[Em] Xa nhau, hãy vui lên [C] em
[D] Xa nhau, xin may mắn [G] cho em
Một [Em] đời cùng người [Am] yêu
Đã dâng [D7] trọn lòng say [G][Em] Xa nhau, hãy vui lên [C] em
[D] Xa nhau, xin may mắn [G] cho em
Một [Em] đời cùng người [Am] yêu 
Đã dâng [D7] trọn lòng say [G][G] Em, em đã hết yêu [C] anh
[D7] Em, anh vẫn biết em luôn dối [G] gian
[Em] Và tim khép kín không yêu [Am] anh
[D] Giờ tình đôi ta thật đã [G] tan
---------------------------
[G] Toi qui n'as pas voulu de [C] moi
[D7] Toi qui n'avais pas confi- [G] ance
[Em] Toi qui ne m'as pas [Am] ouvert
[D7] Toi qui ne m'aimes [G] pas
[G] Toi qui n'as pas voulu com [C] prendre
[D7] Toi qui n'as pas voulu m'atten [G] dre
[Em] Toi qui passais sans me [Am] voir
[D7] Toi qui ne m'aimais [G] pas
[Em] Adieu, sois heur [C] euse
[D7] Adieu et bonne [G] chance
[A] [Em] vec, ce- [Am] lui 
Que ton [D7] coeur à choi- [G] sir
[Em] Adieu sois heu [C] reuse
[D7] Adieu et bonne [G] chance
[A] [Em] vec, ce- [Am] lui 
Qui t'em [D7] mène, aujour [G] d'hui [E]
Key change up ½ tone ---------
[Ab] Toi qui n'as pas voulu de [C#] moi
[Eb7] Toi qui n'avais pas confi- [Ab] ance
[Fm] Toi pour qui j'ai tant [Bbm] chanté
[Eb7] Toi pour qui j'ai trop pleu- [Ab][Fm] Adieu, sois heur [C#] euse
[Eb7] Adieu et bonne [Ab] chance
[A] [Fm] vec, ce- [Bbm] lui 
Que ton [Eb7] coeur à choi- [Ab] sir
[Fm] Adieu sois heu [C#] reuse
[Eb7] Adieu et bonne [Ab] chance
[A] [Fm] vec, ce- [Bbm] lui 
Qui t'em [Eb7] mène, aujour [Ab] d'hui

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com