1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thoi tơ

Cuộn trang

[C] Em lo gì trời gió Em lo gì trời [G] mưa Em lo gì mùa [C][G] Em tiếc gì mùa [C] thu. [G] Em cứ yêu đời [F] đi Như lúc em còn [G] thơ [C] Rồi để anh làm thơ [G] Và để em dệt [C] tơ. Tơ dệt xong may [F] áo Áo anh và áo [C] em Thiếu tơ nàng se [G] thêm. [C] Thơ anh làm em hát Tơ em dệt anh [G] may Ta xây [Gm7] đời bằng [C] mộng [G] Như tiếng dệt con [C] thoi. [G] Em cứ yêu đời [F] đi Như lúc em còn [G] thơ [C] Rồi để anh làm thơ [G] Và để em dệt [C] tơ.

Video hướng dẫn