1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thôi

Cuộn trang

1. [Dm] Thôi em đừng [A7] khóc nữa làm [Dm] gì Kỷ niệm [Bb] sầu ân tình [C] cũ xa [F] xưa [D7] [Gm] Thôi em đừng [Dm] khóc, Em đừng [Gm] khóc, đừng khóc [Dm] nữa giọt lệ [F] sầu Làm sao [Gm] xóa hết tâm [A7] tư. 2. [Dm] Thôi em đừng [A7] tới nữa làm [Dm] gì Đừng để [Bb] lòng se lại [C] khúc yêu [F] đương [D7] [Gm] Thôi em đừng [Dm] tiếc Em đừng [Gm] tiếc, đừng tiếc [Dm] nữa Đừng để [F] lòng anh trở [A7] lại kiếp u [Dm] buồn. ĐK: [Bb] Ôi, cuộc [F] đời đầy phong [Gm] ba giữa lòng [Dm] người [Bb] Lệ sầu [C] chia ly buồn tê [F] tái [Bb] Ly rượu [F] đầy thương [Gm] đau tấm hình [Dm] hài [Bb] Thu man mác [A7] buồn mùa thu [Dm] ơi. 3. [Dm] Thôi em đừng [A7] nhắc nữa làm [Dm] gì Từng nẻo [Bb] đường in hình [C] bóng chung [F] đôi [D7] [Gm] Thôi em đừng [Dm] nhớ Em đừng [Gm] nhớ đừng nhớ [Dm] nữa chuyện của [F] mình Kiếp nay [A7] đành lỡ duyên [Dm] rồi. * [Dm] Thôi đôi bờ [Bb] vai đừng rung [Gm] động [A7] Đã hết rồi còn [Bb] khóc nữa [A7] chi [Dm] em.

Video hướng dẫn