highlight chords
Ôi [G] em thục nữ vô [Bm] ngần, em [Am] đi thể điệu Tố [D] Nga
Em [G] từ thôn ổ em [Am] ra, thành [C] thân cốt cách ngọc [D7] ngà
Ôi [G] em thục nữ vô [Bm] vàn, điêu [Am] linh tần ngần trước [D] sau
Anh [G] từ vô tận tiêu [Am] tao, gặp [C] em quấn quýt ngọt [D7] ngào yêu [G] em.
[G] Thương em tất tưởi làng [Bm] thôn [Am]
Dặm khơi lá [D] đổ nguồn [Em] cơn lá [Am] sầu
[C] Tâm tư biết gửi về [Am][C]
Hồng nhan mắt [Em] lệ mịt mù trúc [A7] mai
[G] Trăm năm vỗ về giùm [Bm] nhau [Am]
Ruột tim vắng [D] vẻ niềm [Em] đau vắng [Am] người
[C] Em ơi cỗi nguồn lạnh [Am] sao [C]
Buồn vui rốt [Em] cuộc thành [D7] rêu đá [G] vàng.
Ôi [G] em ngọc nữ nhu [Bm] mì, thân [Am] em đề huề tuyết [D] sương
Em [G] từ ơn huệ khe [Am] mương,thành [C] thân cốt cách dịu [D7] dàng
Ôi [G] em ngọc nữ trăng [Bm] ngà, em [Am] gieo nồng nàn móc [D] mưa
Anh [G] từ viễn ngạn mông [Am] mênh, gặp [C] em xúm xít xoàng [D7] xiên ngó [G] trời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thôn nữ

Trần Quế Sơn , Bùi Giáng
Ôi [G] em thục nữ vô [Bm] ngần, em [Am] đi thể điệu Tố [D] Nga
Em [G] từ thôn ổ em [Am] ra, thành [C] thân cốt cách ngọc [D7] ngà
Ôi [G] em thục nữ vô [Bm] vàn, điêu [Am] linh tần ngần trước [D] sau
Anh [G] từ vô tận tiêu [Am] tao, gặp [C] em quấn quýt ngọt [D7] ngào yêu [G] em.
[G] Thương em tất tưởi làng [Bm] thôn [Am]
Dặm khơi lá [D] đổ nguồn [Em] cơn lá [Am] sầu
[C] Tâm tư biết gửi về [Am][C]
Hồng nhan mắt [Em] lệ mịt mù trúc [A7] mai
[G] Trăm năm vỗ về giùm [Bm] nhau [Am]
Ruột tim vắng [D] vẻ niềm [Em] đau vắng [Am] người
[C] Em ơi cỗi nguồn lạnh [Am] sao [C]
Buồn vui rốt [Em] cuộc thành [D7] rêu đá [G] vàng.
Ôi [G] em ngọc nữ nhu [Bm] mì, thân [Am] em đề huề tuyết [D] sương
Em [G] từ ơn huệ khe [Am] mương,thành [C] thân cốt cách dịu [D7] dàng
Ôi [G] em ngọc nữ trăng [Bm] ngà, em [Am] gieo nồng nàn móc [D] mưa
Anh [G] từ viễn ngạn mông [Am] mênh, gặp [C] em xúm xít xoàng [D7] xiên ngó [G] trời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com