1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thôn nữ

Cuộn trang

Ôi [G] em thục nữ vô [Bm] ngần, em [Am] đi thể điệu Tố [D] Nga Em [G] từ thôn ổ em [Am] ra, thành [C] thân cốt cách ngọc [D7] ngà Ôi [G] em thục nữ vô [Bm] vàn, điêu [Am] linh tần ngần trước [D] sau Anh [G] từ vô tận tiêu [Am] tao, gặp [C] em quấn quýt ngọt [D7] ngào yêu [G] em. [G] Thương em tất tưởi làng [Bm] thôn [Am] Dặm khơi lá [D] đổ nguồn [Em] cơn lá [Am] sầu [C] Tâm tư biết gửi về [Am][C] Hồng nhan mắt [Em] lệ mịt mù trúc [A7] mai [G] Trăm năm vỗ về giùm [Bm] nhau [Am] Ruột tim vắng [D] vẻ niềm [Em] đau vắng [Am] người [C] Em ơi cỗi nguồn lạnh [Am] sao [C] Buồn vui rốt [Em] cuộc thành [D7] rêu đá [G] vàng. Ôi [G] em ngọc nữ nhu [Bm] mì, thân [Am] em đề huề tuyết [D] sương Em [G] từ ơn huệ khe [Am] mương,thành [C] thân cốt cách dịu [D7] dàng Ôi [G] em ngọc nữ trăng [Bm] ngà, em [Am] gieo nồng nàn móc [D] mưa Anh [G] từ viễn ngạn mông [Am] mênh, gặp [C] em xúm xít xoàng [D7] xiên ngó [G] trời.

Video hướng dẫn