1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thôn trăng

Cuộn trang

Đêm nay trăng soi thôn [C] trang Gió đưa gió [F] đưa nhịp chày vang chày [C] vang [Em] Trăng đến vui thôn [Am] làng cho nặng tình yêu [Em] thương. Êm êm trên sông ven [C] thôn, Gió đưa gió [F] đưa giọng hò khoan hò [C] khoan [Em] Nghe sóng vỗ mạn [Am] thuyền gợi tình, tình quê [Em] hương Nghe sóng vỗ mạn [Am] thuyền thêm nặng [G] lòng biết bao là [C] tình. [F] Ớ! Quê hương mình ơi ơi ơi [C] hò đồng rộng trời thanh [F] Ớ! Nước non [Dm] mình [G] ơi ơi ơi [Am] hò cảnh đẹp người [Em] xinh [F] Ớ này là [Dm] trai gái nay là [F] trai gái ta như [C] đôi bàn tay [F] Ớ cùng một [Dm] dòng máu cùng một [F] dòng máu ta thương [C] yêu nhau. Đêm nay trăng soi thôn [C] trang Gió đưa gió [F] đưa dập dìu cành [C] tre [Em] Ai hát câu thơ [Am] Kiều nghe nặng tình quê [Em] hương. Đêm đêm ai ca ru [C] con Khẽ đưa khẽ [F] đưa à ơi câu buồn [C] thương [Em] Bao trẻ thơ trong [Am] làng ra bờ đê cười ca [Em] vang Ra ngắm ông trăng [Am] vàng thêm nặng [G] lòng mến yêu thôn [C] làng. * [C] Ơi quê hương à ơi [F] ơi quê hương à [C] ơi [C] Ơi quê hương à ơi [F] ơi quê hương à [C] ơi.

Video hướng dẫn