1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu ca

Cuộn trang

/upload/sheet/pdf/ThuCa.pdf

Video hướng dẫn