1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thư gửi người miền xa

Cuộn trang

Theo dấu hài người về [Am] xa đi khi quê hương đợi [C] chờ Đêm trông mặt [Am] trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô. Ngồi biên [C] thư gửi anh chốn [F] đó Lạnh đêm [Am] nay rằng không phải [F] lạnh vì [E7] gió. Thư đến từng nẻo người [Am] qua văn non đôi khi vụng [C] về Khi chưa được [Am] về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe Đường anh [C] đi vì yêu đất [F] sống Đường ta [Am] đi còn trông ngóng [F] mãi không [Am] ngừng. Đời nhiều mơ nên vẫn [C] mơ Khoảng cách đâu [Am] xa tầm tay đợi [F] chờ Cho nên trót [Am] đã một lần ta biết [F] ta Tuy muộn [E7] màng nhưng mặn [Am] nồng. Ta bước chậm vào đường [Am] yêu nên chỉ ưu tư thật [C] nhiều Đôi khi hỏi [Am] lòng chuyện lâu dài yêu có vui không Mình cho [C] nhau thời gian trắng [F] đó Buồn hay [Am] vui đời xui bất [F] chợt đâu [Am] ngờ.

Video hướng dẫn