1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu lu

Cuộn trang

Intro : FMajor7 - CMajor7 - FMajor7 - CMajor7 - F6/D - AMajor7 FMajor7 CMajor7 N hìn , em ngồi thu lu FMajor7 CMajor7 Em hát v ề , giấc mơ đã mất FMajor7 CMajor7 Ai gác l ại , những cơn mộng xư a [F6/D] GMajor7 Giống như mặ t trăng , ai bước đi FMajor7 CMajor7 Nhìn , mưa về lâm th ấm FMajor7 CMajor7 Em hát về , c ái tên đã mấ t FMajor7 CMajor7 Ai gác lạ i , sóng trên đại dươ ng [F6/D] AMajor7 Gió đi từ đ âu , em nhìn em kh óc Nhìn , con đường thân thân Ai ghé về , nhớ mùa kí ức Xin cúi đầu , cái ơn nặng sâu , cái thương thật lâu , tôi biết vui Nhìn , chân trời trong biếc, tôi hát về ,giấc mơ cao cao ai có buồn , hãy nghe lời tôi , hãy nghe lòng tôi , biết yêu trong sáng

Video hướng dẫn