highlight chords
				                                            
Intro : FMajor7 - CMajor7 - FMajor7 - CMajor7 - F6/D - AMajor7 
 

 FMajor7       CMajor7 
N hìn , em ngồi thu lu 
     FMajor7      CMajor7 
Em hát v ề , giấc mơ đã mất 
     FMajor7        CMajor7 
Ai gác l ại , những cơn mộng xư a 
       [F6/D]         GMajor7 
Giống như mặ t trăng , ai bước đi 
 

   FMajor7     CMajor7
Nhìn , mưa về lâm th ấm 
       FMajor7   CMajor7 
Em hát về , c ái tên đã mấ t 
     FMajor7       CMajor7 
Ai gác lạ i , sóng trên đại dươ ng 
      [F6/D]       AMajor7 
Gió đi từ đ âu , em nhìn em kh óc 
 

              
Nhìn , con đường thân thân 
              
Ai ghé về , nhớ mùa kí ức 
                 
Xin cúi đầu , cái ơn nặng sâu , 
                  
cái thương thật lâu , tôi biết vui 
 

                
Nhìn , chân trời trong biếc, 
               
tôi hát về ,giấc mơ cao cao 
                 
ai có buồn , hãy nghe lời tôi , 
                     
hãy nghe lòng tôi , biết yêu trong sáng 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu lu

				                                            
Intro : FMajor7 - CMajor7 - FMajor7 - CMajor7 - F6/D - AMajor7 
 

 FMajor7       CMajor7 
N hìn , em ngồi thu lu 
     FMajor7      CMajor7 
Em hát v ề , giấc mơ đã mất 
     FMajor7        CMajor7 
Ai gác l ại , những cơn mộng xư a 
       [F6/D]         GMajor7 
Giống như mặ t trăng , ai bước đi 
 

   FMajor7     CMajor7
Nhìn , mưa về lâm th ấm 
       FMajor7   CMajor7 
Em hát về , c ái tên đã mấ t 
     FMajor7       CMajor7 
Ai gác lạ i , sóng trên đại dươ ng 
      [F6/D]       AMajor7 
Gió đi từ đ âu , em nhìn em kh óc 
 

              
Nhìn , con đường thân thân 
              
Ai ghé về , nhớ mùa kí ức 
                 
Xin cúi đầu , cái ơn nặng sâu , 
                  
cái thương thật lâu , tôi biết vui 
 

                
Nhìn , chân trời trong biếc, 
               
tôi hát về ,giấc mơ cao cao 
                 
ai có buồn , hãy nghe lời tôi , 
                     
hãy nghe lòng tôi , biết yêu trong sáng 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com