1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu sầu

Cuộn trang

1. Mùa thu thưa nắng gió mang niềm [Am] nhớ [Dm] Trời chiều man [G7] mác buồn nát con [C] tim [F] Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh [E] nguyên Kỷ niệm êm đềm còn in trên [E7] giấy 2. Người ôm thương nhớ ra đi từ [Am] đấy [Dm] Trời đày hai [G7] đứa vì thiếu tơ [C] duyên [F] Rừng còn thay lá tình vẫn chưa [E] yên Thương chi cho [E7] lắm giờ cũng xa [Am] nhau [Dm][Am] ĐK: Người từ ngàn dặm về mang nỗi [Am] sầu [Dm] Nhip cầu Ô [G7] Thước hẹn đến mai [C] sau [F] Ngày dài nhung nhớ mình cũng như [E] nhau Trên [Dm] cao bao vì sao [Am] sáng Rừng vắng có bao lá [E] vàng [E7] là bấy nhiêu [Am] sầu [Dm][Am] 3. Người đi hoa lá chết theo mùa [Am] nhớ [Dm] Người về lặng [G7] lẽ tình vẫn bơ [C][F] Thà rằng chôn kín mộng ước bên [E] nhau Quên đi cho [E7] hết một kiếp thương [Am] đau [Dm][Am]

Video hướng dẫn