1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thư tình đô thị

Cuộn trang

1. Anh viết lá thư [Am] tình gửi về em yêu [C] mến Đã mấy năm [Am] rồi chuyện tình còn lênh [Dm] đênh Anh không sao [Am] quên kỷ niệm dấu [E] yêu Ngày xưa hai đứa [E7] mình, những đêm tâm sự tay gối đầu tàn [Am] canh [Dm][Am] 2. Biết áo tím bây [Am] giờ có về qua lối [C] vắng Hay đã theo [Am] chồng mà tấp bến sang [Dm] sông Anh luôn trông [Am] mong trở về chốn [E7] xưa Cầm tay em khẽ bảo tháng năm xa [G] nhà Nhớ thương đậm [Dm] đà vẫn là [Am] em [Dm][Am] ĐK: Vẫn là [F] em nón nghiêng nghiêng [G] vành Tóc mây buông [Dm] dài em cài hoa thiên [C] lý Em mĩm môi em [Am] cười anh để ý anh [Dm] thương Thương [C] em từ thuở mười [Dm] lăm Đến năm mười [C] tám mình đã xa [Em] nhau Giờ đây nỗi nhớ dâng [G] trào đêm xuống nghẹn [Dm] ngào Anh viết lá thư [E7] tình nhờ khưu bưu chính gửi về thăm [Am] em 3. Thôi đã hết đêm [Am] rồi anh giờ anh xin ngừng [C] bút Gói gém tâm [Am] tình vào giấy trắng em [Dm] ơi Mong sao em [Am] vui nụ cười thắm [E] môi Và xin em gắng [E7] đợi gắng chờ xuân sao anh sẽ về Anh sẽ trở [Dm] về, [E7] trở về bên [Am] em [Dm][Am]

Video hướng dẫn