1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu trên đảo kinh châu

Lê Thương
Nguồn: saigonocean.com