1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu vàng hồn lá mê say

Cuộn trang

Có tháng năm [Am] dài ta [E7] đi giữa mùa [Am] thu [Em7] Nhìn lá thu rơi [Am] lòng những ngậm [E7] ngùi [Em7] Thương lá thương [C] cành tả [Am] tơi trong chiều [E7] bão [C] Cuối con [Em] đường một [Em7] hình bóng phôi [Em] phai [E7] Rồi có một [Am] lần mùa thu em trở [E7] lại [Em7] Nhạc tình [Dm] thu vi [F] vút nốt cung [Em] cao [Am] Trời mùa [Em] thu trong [Em7] xanh trên ngàn [Am][F] Nắng thu [C] vàng mượn [E7] hồn lá mê [Am] say Ta đưa em bàn [F] tay không ngần [Em] ngại Để cuồng [Dm] quay với chiếc [F] lá lìa [E7] cành [Am] Và cùng [E7] gió cùng mây lang thang xứ [F] lạ [E] Lãng quên [E7] đời tìm về [Em] bước lãng [Am] du [E7] Em hỡi em [Am] là mùa thu diễm [E] tuyệt [E7] Một tình [Dm] yêu muốn [F] tiếp nối trang [E7] lòng [Am] Là biển [Em]sóng luôn mông lung mộng [C] ước [F] Vỗ đêm [Em] ngày từng [E7] nhịp sống thiết [Am] tha

Video hướng dẫn