1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu vàng

Cuộn trang

1. [F] Chiều hôm qua lang thang trên đường [Dm] Hoàng hôn xuống chiều thắm muôn [C7] hương [F] Chiều hôm qua mình tôi bâng [Bb] khuâng [C7] Có mùa thu về tơ vàng vương [F] vương 2. [F] Một mình đi lang thang trên đường [Dm] Buồn hiu hắt và nhớ bâng [C7] khuâng [F] Lòng xa xôi và sầu mêng [Bb] mông [C7] Có nghe lá vàng não [C7] nề rơi [F] không? ĐK: [Bb] Mùa thu vàng tới là [F] mùa lá vàng rơi [C7] Và lá vàng rơi khi [F] tình thu vừa tới [Bb] Nhặt lá vàng rơi xem [F] màu lá còn tươi [G7] Nghe chừng đâu đây màu tê [C7] tái 3. [F] Chiều hôm qua lang thang trên đường [Dm] Nhớ nhớ buồn, buồn với chán [C7] chường [F] Chiều hôm nay trời nhiều mây [Bb] vương [C7] Có mùa thu vàng bao nhiêu là [F] hương

Video hướng dẫn