highlight chords
Nhiều [Em] khi tôi [Am] muốn viết thư thăm [Em] em [B7] về kể chuyện rừng [Em] xanh 
Chuyện [C] vui buồn quân [Em] ngũ chuyện [B7] quân hành đất [Em] đỏ
Nhiều [B7] đêm dài mưa [C] đổ nhưng [Em] ngại em nhớ tôi [B7] chăng?
Mười [Em] năm tôi xa mái trường yêu 
Mang [B7] theo bao hẹn [Em] hò rời tuổi xanh học [B7] trò
Dù đời còn lắm mộng [D] mơ dù biết bao giờ
Tìm về người cũ hoa [B7] xưa
Giờ [Em] đây, nghe [Am] nói em đang vui [Em] say [B7] chiều hoa lệ thành [Em] đô 
Vòng [C] tay ngà đua [Em] mở, cùng [B7] hoa đèn sáng [Em] rỡ
Dìu [B7] em vào giấc [C] ngủ, quay [Em] cuồng tiếng hát đam [B7] mê
Hỏi [Em] em, ai sương gió đường xa
Vai [B7] ba lô nặng [Em] đầy tay súng giữa đêm [B7] dài
Miệt mài tranh đấu vì [D] ai Đừng để cho [B7] nhau
Một lời đau xót ngày [Em] mai
[E] Nhớ đêm nào, đường về nhà [B7] em, có trăng đêm sáng soi lối [E] vào
Có đôi [B7] mình, cùng chung bóng hình chung tiếng hát ấm êm ngày [E] xanh
Nhớ câu thề, một lần chia [B7] tay ,Có hoa vương buổi trưa nắng [E] hè
Đến bây [B7] giờ, dù ai hải hồ xin em nhớ tiếng xưa đợi [E] chờ
Làm [Em] sao tôi [Am] nói hết trong trang [Em] thư [B7] tình yêu gửi về [Em] em
Mười [C] năm dài chưa [Em] mỏi đời [B7] trai còn trôi [Em] nổi
Vì [B7] nghe lời khắc [C] khoải quê [Em] mình đau xót em [B7] ơi
Trời [Em] biên khu trăng sáng triền miên 
Nhưng [B7] tim tôi lạnh [Em] đầy ngồi viết trang thư [B7] này 
Gửi người em gái thành [D] đô tôi vẫn chưa [B7] quên 
Lời nguyện câu ước ngày [Em] xưa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thư về em gái thành đô

Duy Khánh
Nhiều [Em] khi tôi [Am] muốn viết thư thăm [Em] em [B7] về kể chuyện rừng [Em] xanh 
Chuyện [C] vui buồn quân [Em] ngũ chuyện [B7] quân hành đất [Em] đỏ
Nhiều [B7] đêm dài mưa [C] đổ nhưng [Em] ngại em nhớ tôi [B7] chăng?
Mười [Em] năm tôi xa mái trường yêu 
Mang [B7] theo bao hẹn [Em] hò rời tuổi xanh học [B7] trò
Dù đời còn lắm mộng [D] mơ dù biết bao giờ
Tìm về người cũ hoa [B7] xưa
Giờ [Em] đây, nghe [Am] nói em đang vui [Em] say [B7] chiều hoa lệ thành [Em] đô 
Vòng [C] tay ngà đua [Em] mở, cùng [B7] hoa đèn sáng [Em] rỡ
Dìu [B7] em vào giấc [C] ngủ, quay [Em] cuồng tiếng hát đam [B7] mê
Hỏi [Em] em, ai sương gió đường xa
Vai [B7] ba lô nặng [Em] đầy tay súng giữa đêm [B7] dài
Miệt mài tranh đấu vì [D] ai Đừng để cho [B7] nhau
Một lời đau xót ngày [Em] mai
[E] Nhớ đêm nào, đường về nhà [B7] em, có trăng đêm sáng soi lối [E] vào
Có đôi [B7] mình, cùng chung bóng hình chung tiếng hát ấm êm ngày [E] xanh
Nhớ câu thề, một lần chia [B7] tay ,Có hoa vương buổi trưa nắng [E] hè
Đến bây [B7] giờ, dù ai hải hồ xin em nhớ tiếng xưa đợi [E] chờ
Làm [Em] sao tôi [Am] nói hết trong trang [Em] thư [B7] tình yêu gửi về [Em] em
Mười [C] năm dài chưa [Em] mỏi đời [B7] trai còn trôi [Em] nổi
Vì [B7] nghe lời khắc [C] khoải quê [Em] mình đau xót em [B7] ơi
Trời [Em] biên khu trăng sáng triền miên 
Nhưng [B7] tim tôi lạnh [Em] đầy ngồi viết trang thư [B7] này 
Gửi người em gái thành [D] đô tôi vẫn chưa [B7] quên 
Lời nguyện câu ước ngày [Em] xưa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com