1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thư Xuân Trên Vùng Cao

Cuộn trang

Mời anh mời [D] chị mùa [Em] xuân lên đây thăm [F#m] tôi Nơi xa [A7] xôi khuất nẻo thưa [D] người Núi [Bm] rừng mịt mù [Em] sương [A7] Mời em một [D] lần rời [Bm] xa nơi đang yên [Em] vui Lên đây [F#m] thăm lính ở trên [Em] rừng Ðể [A7] cùng ngọt bùi xớt [D] chia Thành phố xuân [G] về vui rộn [Bm] nhịp Chân [A] người chen [Bm] chân lụa [D] là khoe [Em] Sợ rằng đồn [G] ta nay chẳng ai [D] thăm E Tết lại [G] không rượu mềm môi [Em] Không [D] bánh không [Em] trà chẳng hát [D] xướng Chắc lại mừng [G] xuân bằng quân lương khô Ðón [Bm] giao thừa [Em] bằng đèn hỏa châu [D] rơi Mời anh, mời [D] chị, mời [Em] em lên đây thăm [F#m] tôi Thư xuân [A7] đi tính đã bao [D] ngày Biết [Bm] người nhận được [Em] chưa [A] Nhìn mai nở [D] vàng lòng [Bm] tôi sao nghe chơi [Em] vơi Xuân ơi [F#m] xuân nếu chẳng vui [Em] gì Hãy [A7] đừng đừng tìm đến [D] chi

Video hướng dẫn