1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thú yêu thương (Speak softly love)

Cuộn trang

Tình như thoáng [Am] mây tình đến cùng [Dm] ta âm thầm không [Am] ngờ Tình như cánh hoa tình chiếm hồn ta đâu ngờ là [Dm] tình Tình như mưa [G] gió thoảng vào trong [Am] tim Tình như cánh [F] chim bay đến trong [E7] ta sao nghe bồi [Am] hồi Có biết đau [G] thương, mới hay là [C] tình Say đắm trong [Dm] đời thì mới là [E7[ yêu Tình như đớn [Am] đau tình xé lòng [Dm] nhau muôn đời không [Am] lành Tình như ngất ngây tình đến cùng nhau mang nhiều tuyệt [Dm] vời Tình như giông [G] bão dập vùi yêu [Am] thương Tình như tiếng [F] ca theo gió phương [E7] xa cho nhau lời [Am] chào Có biết đau [G] thương, mới hay là [C] tình Say đắm trong [Dm] đời thì mới là [E7] yêu Đời không thiết [Am] tha vì có tình [Dm] yêu không còn là [Am] đời Người không xót xa vì mất tình yêu không còn là [Dm] người Đời ta muôn [G] kiếp thả hồn theo [Am] yêu Tình như khói [F] sương bay thoáng trong [E7] mơ ngàn đời vu [Am] vơ -------------------- Speak softly [Am] love and hold me [Dm] warm against your [Am] heart I feel your words the tender trembling moment [Dm] start We're in a [G] world, our very [Am] own Sharing a [F] love that only [E7] few have ever [Am] known Wine colored [G] days warmed by the [C] sun Deep velvet [Dm] nights when we are [E7] one Speak softly [Am] love so no one [Dm] hears us but the [Am] sky The vows of love we make we'll live until we [Dm] die My life is [G] yours,and all be- [Am] cause You came in- [F] to my world with [E7] love so softly [Am] love

Video hướng dẫn