1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thưa các em miền Nam

Cuộn trang

1. Đây Mỹ [Dm] Tho Mỹ Thọ Châu Đốc, đây Long [F] Xuyên Sa Đéc Cần [A] Thơ Đây miên [Gm] man sóng triều Cửu [Bb] Long, cồn hoang bãi [Gm] vắng bờ xanh bến [A7] đục Em mi [Dm] cong bến bờ Bạc Liêu, em bao [F] dong sông nước Tiền [A] Giang Thưa các [Gm] em anh người ngoài [Bb] Trung, sầu khói [A7] sương anh vào chơi Sài [Dm] Gòn. Sầu nghìn [Dm] thu sầu đờn đứt [Bb] dây, đứt dư [C] hương dư hưởng dư [Dm] hường Sầu Thúy Kiều [F] ôi dặm ngất tạnh mù [Gm] khơi, Giọng ai giữa tuyết [A7] sương, sầu rỏ máu phím [Dm] loan Sầu lên đứt [A7] bụp dây [Dm] đờn. 2. Qua Sóc [Dm] Trăng nhớ trời Đồng Nai, qua An [F] Giang nhớ mõm Cà [A] Mau Đêm hoang [Gm] liêu nhớ người Bình [Bb] Dương, Đà Lạt vi [Gm] vu lời thông réo [A7] hỏi Chứ anh đi [Dm] mô giữa trời tịch dương, chứ anh đi [F] mô khuya khoắt mù [A] sương Thưa các [Gm] em anh người mười [Bb] phương, sầu máu [A7] xương anh vào chơi Sài [Dm] Gòn. Sầu Nguyễn [Dm] Du đoạn trường hắt [Bb] hiu, sắc hương [C] bay nức nở lên [Dm] đường Sầu nước sầu [F] cây, sầu nức rạng trời [Gm] xanh Giọng ai hát thiết [A7] tha, dội lên tóc buốt tóc [Dm] tơ Từ bi mắt [A7] lệ, chan [Dm] hòa.

Video hướng dẫn