highlight chords
1. Đây Mỹ [Dm] Tho Mỹ Thọ Châu Đốc, đây Long [F] Xuyên Sa Đéc Cần [A] Thơ
Đây miên [Gm] man sóng triều Cửu [Bb] Long, cồn hoang bãi [Gm] vắng bờ xanh bến [A7] đục
Em mi [Dm] cong bến bờ Bạc Liêu, em bao [F] dong sông nước Tiền [A] Giang
Thưa các [Gm] em anh người ngoài [Bb] Trung, sầu khói [A7] sương anh vào chơi Sài [Dm] Gòn.
Sầu nghìn [Dm] thu sầu đờn đứt [Bb] dây, đứt dư [C] hương dư hưởng dư [Dm] hường
Sầu Thúy Kiều [F] ôi dặm ngất tạnh mù [Gm] khơi,
Giọng ai giữa tuyết [A7] sương, sầu rỏ máu phím [Dm] loan
Sầu lên đứt [A7] bụp dây [Dm] đờn.
2. Qua Sóc [Dm] Trăng nhớ trời Đồng Nai, qua An [F] Giang nhớ mõm Cà [A] Mau
Đêm hoang [Gm] liêu nhớ người Bình [Bb] Dương, Đà Lạt vi [Gm] vu lời thông réo [A7] hỏi
Chứ anh đi [Dm] mô giữa trời tịch dương, chứ anh đi [F] mô khuya khoắt mù [A] sương
Thưa các [Gm] em anh người mười [Bb] phương, sầu máu [A7] xương anh vào chơi Sài [Dm] Gòn.
Sầu Nguyễn [Dm] Du đoạn trường hắt [Bb] hiu, sắc hương [C] bay nức nở lên [Dm] đường
Sầu nước sầu [F] cây, sầu nức rạng trời [Gm] xanh
Giọng ai hát thiết [A7] tha, dội lên tóc buốt tóc [Dm] tơ
Từ bi mắt [A7] lệ, chan [Dm] hòa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thưa các em miền Nam

Trần Quế Sơn , Bùi Giáng
1. Đây Mỹ [Dm] Tho Mỹ Thọ Châu Đốc, đây Long [F] Xuyên Sa Đéc Cần [A] Thơ
Đây miên [Gm] man sóng triều Cửu [Bb] Long, cồn hoang bãi [Gm] vắng bờ xanh bến [A7] đục
Em mi [Dm] cong bến bờ Bạc Liêu, em bao [F] dong sông nước Tiền [A] Giang
Thưa các [Gm] em anh người ngoài [Bb] Trung, sầu khói [A7] sương anh vào chơi Sài [Dm] Gòn.
Sầu nghìn [Dm] thu sầu đờn đứt [Bb] dây, đứt dư [C] hương dư hưởng dư [Dm] hường
Sầu Thúy Kiều [F] ôi dặm ngất tạnh mù [Gm] khơi,
Giọng ai giữa tuyết [A7] sương, sầu rỏ máu phím [Dm] loan
Sầu lên đứt [A7] bụp dây [Dm] đờn.
2. Qua Sóc [Dm] Trăng nhớ trời Đồng Nai, qua An [F] Giang nhớ mõm Cà [A] Mau
Đêm hoang [Gm] liêu nhớ người Bình [Bb] Dương, Đà Lạt vi [Gm] vu lời thông réo [A7] hỏi
Chứ anh đi [Dm] mô giữa trời tịch dương, chứ anh đi [F] mô khuya khoắt mù [A] sương
Thưa các [Gm] em anh người mười [Bb] phương, sầu máu [A7] xương anh vào chơi Sài [Dm] Gòn.
Sầu Nguyễn [Dm] Du đoạn trường hắt [Bb] hiu, sắc hương [C] bay nức nở lên [Dm] đường
Sầu nước sầu [F] cây, sầu nức rạng trời [Gm] xanh
Giọng ai hát thiết [A7] tha, dội lên tóc buốt tóc [Dm] tơ
Từ bi mắt [A7] lệ, chan [Dm] hòa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com