1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thua một người dưng

Cuộn trang

Đời ai biết [Am] trước ngày mai ta sẽ ra [D] sao Cuộc sống là [Dm] bao vì [G] đâu không mến thương [C] nhau [Am] Người thì lao [Dm] đao còn người [G] kia sống trong sang [C] giàu Anh em một [G] nhà mà không thấy đau lòng hay [C] sao. Đời như chiếc [Am] lá ngày mai gió cuốn bay [D] xa Dù trước dù [Dm] sau nào [G] ai sinh tử không [C] qua [Am] Bạc tiền lợi [Dm] danh giờ [G] đây bỏ nhau sao [C] đành Toan tính dật [G] dành tình anh [E7] em thua một người [Am] dưng. Một người [Am] dưng đôi khi có nghĩa có [G] tình Đôi khi không nghĩ cho [Dm] mình Giúp người sa cơ nào muốn trả [Am] ơn. Mà tại [G] sao Ta anh em một [Em] nhà chung một dòng [G] máu Sanh nhau đủ [Dm] điều rào trước đón [Am] sau. Này ai [Dm] ơi hãy nhớ lấy [Am] câu Anh [G] em như bát nước [Em] đầy Gà chung một [G] mẹ chớ hoài đá [Am] nhau.

Video hướng dẫn