1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thức Tỉnh

Cuộn trang

Em là ai, ngày [Gm]nào em ngây dại, [Bb]ngày nào nước mắt [F]rơi trên vai Em mong qua đi [D#]hết đêm dài Lau bờ mi, mềm [Gm]lòng có ích [Bb]chi, mềm lòng để rồi [F]đến khi đến khi em ngu [D#]ngơ nhận ra Oh oh Anh đi [Gm]anh đâu nghĩ suy, [Bb]đang yên đang vui giờ không còn chi [F]Anh quan tâm em mấy khi, nay [D#]em đâu nhớ mong gì Oh oh Không [Gm]gian bên em [Bb]cứ trôi, moät ngày lại về nào thức dậy thôi Bao [F]chông gai em bước qua, [D#]lời nào cho em gục ngã Don’t [Gm]worry about that – Đừng [Bb]bao giờ e ngại Bao [F]nhiêu ngày qua em bình yên [D#]có giống như ai Anh [Gm]ra đi còn lại thời gian đó Em [Bb]vui lên nay không nhắc [F]đến bao giờ Chằng hề nhắc [D#]bao giờ Don’t worry about [Gm]that – Đừng [Bb]bao giờ u sầu [F]Anh không còn thươg không còn [D#]yêu còn giống em đâu [Gm]Em thôi không dại khờ vì anh nữa, Em [Bb]vui lên nay khoâng [F]khóc bao giờ Chằng hề khóc [D#]bao giờ

Video hướng dẫn