1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương anh mắt đợi mắt chờ

Cuộn trang

1. [Am] Gió mùa [D] thu mẹ ru con [Am] ngủ Năm canh [D] dài thức đủ vừa [C] năm Thương [Em] con mẹ khổ trăm [G] chiều Dòng [D] sông phù sa nước [Am] mặn Ầu [D] ơ mẹ ru con say giấc [Am] ngủ Tiếng võng ru [D] buồn Thương anh mắt [E7] đợi mắt [Am] chờ ĐK:Sao [D] anh chẳng nhớ con [Am] đò Sao [D] anh vội bỏ dòng [G] sông Phải [Em] chi em đi lấy [G] chồng Em đi lấy [Am] chồng Người [Em] ta đau xót [Am] trong lòng Gió [D] đưa bụi trúc sau [Am] vườn Thương [D] cây nhớ [Am] cội Đêm [E7] trường nhớ [Am] anh 2. Chốn làng [D] quê cầu tre bé [Am] nhỏ Cây đã [D] già bến cũ chờ [C] ai Dây [Em] leo còn níu trên [G] giàn Một [D] em ngồi ôm kỷ [Am] niệm Ầu [D] ơi chờ anh trông con ở [Am] vậy Tiếng võng ru [D] buồn Thương anh mắt [E7] đợi mắt [Am] chờ

Video hướng dẫn