1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương áo bà ba

Cuộn trang

Tôi [A] thương chiếc áo [Em] bà ba Áo bà [A] ba em mặc ra [Em] đồng Trưa nắng [A] hè áo đẫm mồ [Em] hôi Áo dãi [B7] dầu sớm nắng chiều [Em] mưa. Tôi [A] thương chiếc áo bà [Em] ba Áo bà [A] ba em mặc đưa [Em] đò Đời dãi [A] dầu trong chiếc áo [Em] nâu Đêm anh [B7] về nhớ áo bà [Em] ba. Áo bà [Am] ba tình quê sao đậm [Em] đà Màu áo [Am] vàng em gặt lúa đồng [Em] xa Màu thiên [D] thanh gặp anh chiều hò [Bm] hẹn Màu hoa cà em nói đợi người [B7] thương. ([Em] Em đợi người [B7] thương) Áo ngày [Am] xưa tình anh vẫn đợi [Em] chờ Mà em [Am] giờ phiêu dạt cuối trời [Em] xa Chuyện tình [D] xưa giờ đây thành kỷ [Bm] niệm Áo ân tình ai mặc em ơi Áo ân [Am] tình em gửi cho [Em] ai * Một lần [Am] thương là thương đến trọn [D] đời Dù xa [G] rồi chuyện tình ngày [B7] xưa Một [Am] lần thưong đến trọn [D] đời Tôi vẫn thương [B7] hoài chiếc áo bà [Em] ba.

Video hướng dẫn