highlight chords
Tôi [A] thương chiếc áo [Em] bà ba
Áo bà [A] ba em mặc ra [Em] đồng
Trưa nắng [A] hè áo đẫm mồ [Em] hôi
Áo dãi [B7] dầu sớm nắng chiều [Em] mưa.
Tôi [A] thương chiếc áo bà [Em] ba
Áo bà [A] ba em mặc đưa [Em] đò
Đời dãi [A] dầu trong chiếc áo [Em] nâu
Đêm anh [B7] về nhớ áo bà [Em] ba.
Áo bà [Am] ba tình quê sao đậm [Em] đà
Màu áo [Am] vàng em gặt lúa đồng [Em] xa
Màu thiên [D] thanh gặp anh chiều hò [Bm] hẹn
Màu hoa cà em nói đợi người [B7] thương. 
([Em] Em đợi người [B7] thương)
Áo ngày [Am] xưa tình anh vẫn đợi [Em] chờ
Mà em [Am] giờ phiêu dạt cuối trời [Em] xa
Chuyện tình [D] xưa giờ đây thành kỷ [Bm] niệm
Áo ân tình ai mặc em ơi
Áo ân [Am] tình em gửi cho [Em] ai
* Một lần [Am] thương là thương đến trọn [D] đời
Dù xa [G] rồi chuyện tình ngày [B7] xưa
Một [Am] lần thưong đến trọn [D] đời
Tôi vẫn thương [B7] hoài chiếc áo bà [Em] ba.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương áo bà ba

Đình Văn
Tôi [A] thương chiếc áo [Em] bà ba
Áo bà [A] ba em mặc ra [Em] đồng
Trưa nắng [A] hè áo đẫm mồ [Em] hôi
Áo dãi [B7] dầu sớm nắng chiều [Em] mưa.
Tôi [A] thương chiếc áo bà [Em] ba
Áo bà [A] ba em mặc đưa [Em] đò
Đời dãi [A] dầu trong chiếc áo [Em] nâu
Đêm anh [B7] về nhớ áo bà [Em] ba.
Áo bà [Am] ba tình quê sao đậm [Em] đà
Màu áo [Am] vàng em gặt lúa đồng [Em] xa
Màu thiên [D] thanh gặp anh chiều hò [Bm] hẹn
Màu hoa cà em nói đợi người [B7] thương. 
([Em] Em đợi người [B7] thương)
Áo ngày [Am] xưa tình anh vẫn đợi [Em] chờ
Mà em [Am] giờ phiêu dạt cuối trời [Em] xa
Chuyện tình [D] xưa giờ đây thành kỷ [Bm] niệm
Áo ân tình ai mặc em ơi
Áo ân [Am] tình em gửi cho [Em] ai
* Một lần [Am] thương là thương đến trọn [D] đời
Dù xa [G] rồi chuyện tình ngày [B7] xưa
Một [Am] lần thưong đến trọn [D] đời
Tôi vẫn thương [B7] hoài chiếc áo bà [Em] ba.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com