1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương bà mẹ Huế

Cuộn trang

1. Mẹ ở phương nào chiều hôm [C] nay Hoàng hôn đang về trong heo [F] may [G7] Mây trắng lững lờ ôm đỉnh [C] núi [Am] Mẹ biết không mình con ở [Dm] đây. [G7] 2. Mẹ ở phương nào chiều hôm [C] qua Sương trắng có mù chợ Đông [F] Ba [G7] Mẹ có gánh hàng qua Thượng [C] Tứ [Am] Mẹ có nghe tình con thiết [C] tha. ĐK: Mẹ [C] ơi nơi này hay ở [Dm] đâu Nam [F] Giao xanh ngát thông một [G] màu Nhớ [Dm] mẹ những lần qua Thiên Mụ Những [F] chiều xuôi ngược bến Vân [G7] Lâu. Mẹ [C] ơi nơi này hay ở [Dm] đâu Hương [F] Giang trăng nước soi nhịp [G] cầu Núi [Dm] Ngự vẫn còn chim theo bạn Bây [F] chừ bóng [G7] mẹ tìm nơi [C] mô. 3. Mẹ ở phương nào chiều hôm [C] nay Tóc trắng như ngày trời nhiều [F] mây [G7] Thương mẹ như người còn thương [C] Huế [Am] Mẹ biết không mình con ở [C] đây.

Video hướng dẫn