1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương ca tiếng Việt

Cuộn trang

1. [D] Tiếng Việt [Em] ru bên nôi [D] Tiếng mẹ [Em] thương vô bờ [D] Đưa con vào đời [Bm] bằng vần thơ [G] Những cánh cò bay [A] rợp mộng mơ [D] Tiếng Việt [Em] cha dạy con [Bm] Những chiều [Em] bay cánh diều [F#m] Câu đồng dao [Bm] bên bạn quen [G] Cho con nhìn quê [A] mình tình yêu [D] Tiếng Việt [Em] trong bài thơ [Bm] Có người [A] xưa chinh phụ [F#m] Ngồi mỏi mòn đợi [Bm] chinh phu [Em] Hoá đá rồi lời [A] ca vẫn [D] còn ĐK: Tiếng Việt [Em] còn [A] trong mỗi [D] người [G] Người Việt còn thì [E] còn nước [A] non Giữ tiếng [E] Việt [A] như ngày [Bm][G] Hào hùng xưa mãi [A] vọng ngàn sau Tiếng Việt [Em] còn [A] mỗi [D] người [G] Hồn Việt mình còn [E] nguyên vẹn [A] tròn Giữ tiếng [Em] Việt [F#m] cho nối [Bm] đời [G] Lời quê [Em] hương ấy [A] lời sắc [D] son 2. [D] Tiếng Việt [Em] đêm xuân xưa [D] Hát niềm [Em] thương quan họ [D] Cầu qua cầu để [Bm] lại mùa thương [G] Cho sau này ai [A] còn niềm vương [D] Tiếng Việt [Em] trên dòng sông [Bm] Có điệu [Em] Nam Ai buồn [F#m] Ai chờ ai [Bm] bên bờ xưa [G] Ai chưa về ai [A] còn đội mưa [D] Tiếng Việt [Em] con đò đêm [Bm] Tiếng hò [A] ai bay rộng [F#m] Giọng hò tìm người [Bm] về quê hương [A] Mang cánh đồng hẹn [A7] hò người [D] thương

Video hướng dẫn