1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương chị tôi

Cuộn trang

1. Chị tôi vẫn [A] đứng bên sông, chờ anh trở [Em] về Lặng nghe câu [A] hát ru con, ầu ơi héo [Em] hon Anh hẹn ngày [C] xưa, khi anh trở [G] về Mâm quả trầu [A] cau, áo dâu đón [Em] chờ Nhưng giờ nơi [D] đâu, chỉ [Bm] thấy tiếng ru chị [Em] tôi. Ầu [A] ơ, nuôi con một [Em] mình Ầu [A] ơ, trách thân mình [Em] ên. 2. Chị tôi vẫn [A] hát bên sông, bài ca thuở [Em] nào Lời ca ai [A] oán, nao nao lòng nghe xuyến [Em] xao Anh giờ phương [C] xa, có hay biết [G] rằng Mắt chị lệ [A] rơi, nước sông cũng [Em] mặn Bao người đi [D] qua, xót [G] xa cho chị [Em] tôi. Ầu [A] ơ, có con không [Em] chồng Ầu [A] ơ, ầu [Em] ơ...[Bm] ơ..ớ...[Em] ơ. ĐK: Mùa nước [G] lớn...[Em], chị ra bến [A] sông Kiếm con [Em] đò, chờ người ngày [Bm] xưa Cuốn trôi hết [A] rồi, ân tình năm [Em] nào Cuốn trôi hết [A] rồi, kỷ niệm ngày [Em]xưa Chỉ con nơi [Bm] đây, câu hát năm [D] xưa Chỉ con nơi [C] đây, tiếng khóc trong mưa Khóc cho chị [Bm] tôi. Giờ đã [G] hết...[Em], còn chi nữa [A] đâu Dáng hao [Em] gầy, đôi dòng lệ [Bm] cay Đến khi anh [A] về, chỉ còn nơi [Em] này Đến khi anh [A] về, chỉ còn lại [Em] đây Đôi dòng [Bm] thơ chị muốn gửi cho [D] anh Áo sờn [C] vai chị đã vá cho anh Chỉ còn lại [D] đây...[Bm] con chị mồ [Em] côi.

Video hướng dẫn