highlight chords
[Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em
Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta
Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào
Mà lòng anh xốn [B] xao.
Một nong [G] tằm là năm nong [Em] kén
Một nong kén là chín nén [D] tơ
Thương em, thương [Bm] em 
Chín đợi mười [Em] chờ
[B7] Chín đợi mười [Em] chờ. 
Bao [G] giờ bao [Em] giờ dâu [Am] mượt bao giờ dâu [Em] mượt 
Em cho [D] tằm, em cho [Em] tằm, [B7] nhả [Em][Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em
Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta
Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào
Mà lòng anh xốn [B] xao.
Ai có [G] về quê hương Gò [Em] Nổi
Miền đất mới giờ đã xem [D] dâu
Thương em thương [Bm] em 
Gắng đợi ngày [Em] về 
[B7] Gắng đợi ngày [Em] về.
Bây [G] chừ, bây [Em] chừ dâu [Am] mượt bây chừ dâu [Em] mượt
Anh bắt [D] cầu, em bắc [Em] cầu [B7] đón [Em] anh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương em chín đợi mười chờ

Minh Đức
[Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em
Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta
Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào
Mà lòng anh xốn [B] xao.
Một nong [G] tằm là năm nong [Em] kén
Một nong kén là chín nén [D] tơ
Thương em, thương [Bm] em 
Chín đợi mười [Em] chờ
[B7] Chín đợi mười [Em] chờ. 
Bao [G] giờ bao [Em] giờ dâu [Am] mượt bao giờ dâu [Em] mượt 
Em cho [D] tằm, em cho [Em] tằm, [B7] nhả [Em][Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em
Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta
Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào
Mà lòng anh xốn [B] xao.
Ai có [G] về quê hương Gò [Em] Nổi
Miền đất mới giờ đã xem [D] dâu
Thương em thương [Bm] em 
Gắng đợi ngày [Em] về 
[B7] Gắng đợi ngày [Em] về.
Bây [G] chừ, bây [Em] chừ dâu [Am] mượt bây chừ dâu [Em] mượt
Anh bắt [D] cầu, em bắc [Em] cầu [B7] đón [Em] anh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com