1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương em chín đợi mười chờ

Cuộn trang

[Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào Mà lòng anh xốn [B] xao. Một nong [G] tằm là năm nong [Em] kén Một nong kén là chín nén [D] tơ Thương em, thương [Bm] em Chín đợi mười [Em] chờ [B7] Chín đợi mười [Em] chờ. Bao [G] giờ bao [Em] giờ dâu [Am] mượt bao giờ dâu [Em] mượt Em cho [D] tằm, em cho [Em] tằm, [B7] nhả [Em][Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào Mà lòng anh xốn [B] xao. Ai có [G] về quê hương Gò [Em] Nổi Miền đất mới giờ đã xem [D] dâu Thương em thương [Bm] em Gắng đợi ngày [Em] về [B7] Gắng đợi ngày [Em] về. Bây [G] chừ, bây [Em] chừ dâu [Am] mượt bây chừ dâu [Em] mượt Anh bắt [D] cầu, em bắc [Em] cầu [B7] đón [Em] anh.

Video hướng dẫn