1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương em lý miệt vườn

Cuộn trang

[Em] Em ở miệt [A] vườn con gái nhà [Em] quê Ăn nói vụng [A] về xin anh đừng [Em] chê Kiếp nghèo mải [Am] mê buồn hiu bóng [G] khế Đen đúa quê [B7] mùa hổng có ai [C] mê. [Em] Anh ở thị [A] thành cửa rộng nhà [Em] cao Ăn nói ngọt [A] ngào quần áo bảnh [Em] bao Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra [A] sao Hẩm hiu phận [B7] hèn em đâu dám trèo [Em] cao [B7] [Em][A] ơi, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn Báo [A] hiếu song [Em] thân ơn nghĩa sinh [A] thành Em làm đa đa vỗ cánh sao [Em] đành Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn Khác [A] họ người [Em] dưng duyên nợ thuở [A] nào Bên hiếu bên [D] tình em biết [B7] liệu làm [D] sao Bên hiếu bên tình em biết [B7] liệu làm [Em] sao Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn

Video hướng dẫn