highlight chords
[Em] Em ở miệt [A] vườn con gái nhà [Em] quê
Ăn nói vụng [A] về xin anh đừng [Em] chê
Kiếp nghèo mải [Am] mê buồn hiu bóng [G] khế
Đen đúa quê [B7] mùa hổng có ai [C] mê. [Em] 
Anh ở thị [A] thành cửa rộng nhà [Em] cao
Ăn nói ngọt [A] ngào quần áo bảnh [Em] bao
Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra [A] sao
Hẩm hiu phận [B7] hèn em đâu dám trèo [Em] cao [B7] [Em][A] ơi, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn
Báo [A] hiếu song [Em] thân ơn nghĩa sinh [A] thành
Em làm đa đa vỗ cánh sao [Em] đành
Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn
Khác [A] họ người [Em] dưng duyên nợ thuở [A] nào
Bên hiếu bên [D] tình em biết [B7] liệu làm [D] sao
Bên hiếu bên tình em biết [B7] liệu làm [Em] sao
Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn
Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương em lý miệt vườn

Trương Quang Tuấn
[Em] Em ở miệt [A] vườn con gái nhà [Em] quê
Ăn nói vụng [A] về xin anh đừng [Em] chê
Kiếp nghèo mải [Am] mê buồn hiu bóng [G] khế
Đen đúa quê [B7] mùa hổng có ai [C] mê. [Em] 
Anh ở thị [A] thành cửa rộng nhà [Em] cao
Ăn nói ngọt [A] ngào quần áo bảnh [Em] bao
Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra [A] sao
Hẩm hiu phận [B7] hèn em đâu dám trèo [Em] cao [B7] [Em][A] ơi, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn
Báo [A] hiếu song [Em] thân ơn nghĩa sinh [A] thành
Em làm đa đa vỗ cánh sao [Em] đành
Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn
Khác [A] họ người [Em] dưng duyên nợ thuở [A] nào
Bên hiếu bên [D] tình em biết [B7] liệu làm [D] sao
Bên hiếu bên tình em biết [B7] liệu làm [Em] sao
Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn
Hò [A] ơ, ơi [B7] lý miệt [Em] vườn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com