1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương hận

Cuộn trang

Có ai biết [D7] được có mình tôi [Gm] buồn Dẫu trong tiếng [F] cười ngấn lệ thoảng qua [D7] hồn Để [Gm] rồi ngưng cung đàn [Bb] cuối Khách [Cm] về khách ấm tình [Bb] đôi Tôi về tôi sống đêm [D7] dài. Sống qua mấy [D7] vạn mối tình giữa [Gm] đời Có khi ngỡ [F] mình đã gặp thấy duyên [D7] rồi Nào [Gm] ngờ khi tan mùa [Bb] cưới Âm [Cm] thầm tôi bước lẻ [Bb] loi Đi [D7] vào mơ ước mà [Gm] thôi [Cm][Gm] Tắt [Bb] nến cho môi gọi [Gm] mời Máu [Cm] trút cho [F] đầy mắt [D7] chờ Tuổi [Gm] đời hoang vỡ trang thư Chuyện [D7] mình băng giá tâm [F] tư Lòng [D7] nào không hay nguôi [Bb] nhớ Có ai đốt [D7] sạch lá vàng cuối [Gm] trời Để con én [F] mộng sớm về xoã u [D7] hoài Lệ [Gm] mừng rưng rưng mình [Bb] nói Ai [Cm] là em gái lòng [Bb] ơi Bao [D7] giờ em đến cùng [Gm] tôi Chiếc [Bb] áo em đan ngày [Gm] xưa Sống [Cm] với tôi [F] trọn mấy [D7] mùa Vì [Gm] không gian dối tâm tư Tựa [D7] đầu lưng oán bơ [F] vơ Một [D7] lần yêu bao lần [Bb] nhớ Có đem đốt [D7] sạch lá vàng cuối [Gm] trời Có [Cm] phơi xác [F] giặc xoá hận để em [D7] cười Chỉ [Gm] dìm cơn đau chậm [Bb] tới Muôn [Cm] đời tôi vẫn lẻ [Bb] loi Đi [D7] vào thương tiếc mà [Gm] thôi

Video hướng dẫn