1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương lắm tóc dài ơi

Cuộn trang

Thương [Dm] lắm thương lắm tóc dài [Bb] ơi Một đời long [A7] đong long đong thân cò lặn lội Thương [Dm] lắm thương lắm tóc dài [Bb] ơi Một mình lênh [A7] đênh dòng đời đục [Dm] trong Mưa vẫn giăng [Gm] đầy trên triền sông chiều đông giá [Dm] rét Em vẫn âm [Gm] thầm đi về [C] đâu để ta thương [F] lắm Yếm [Dm] rách còn ngăn được [Bb] gió Tình em dang [Gm] dở, [A7] yếm nào [Dm] che Thương lắm tóc dài [C] ơi, cánh chim chiều đã [A7] mỏi Ta hát cho [Bb] em bỏng [A7] rát tiếng ca [Dm] buồn.

Video hướng dẫn