1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương mãi một dòng sông

Cuộn trang

1. Đứng bên [Am] cầu ngắm lục bình [F] trôi Mà chạnh [Dm] thương những đời xa [Am] xứ Thương con [Dm] sông đã bỏ ngọn [Am] nguồn Trôi lênh [D] đênh trong mưa gió [Am] buồn. 2. Gió bên [Am] trời thấm lạnh từng [F] cơn Mùa biển [Dm] dâu xé lòng tan [Am] nát Ôi em [Dm] tôi đã bạc tình [Am] rồi Quên quê [D] hương quên cả tình [Am] xưa. ĐK: [Am] Em còn hát bên [D] trời Hay [Am] là đời nổi [Dm] trôi Dẫu [C] rằng tóc xanh phai [Am] màu Tình [D] mình ngày đó vẫn [E7] còn chờ [Am] nhau. [Am] Ôi ngày đó xa [D] rồi Xa [Am] rồi nắng lùa quằng [Dm] vai Những [C] chiều có nhau thương [Am] hoài Mộng [D] đẹp nào chẳng tàn [E7] theo tháng [Am] ngày. 3. Đứng bên [Am] cầu nhìn con nước [F] buồn Bọt bèo [Dm] trôi bao nỗi long [Am] đong Mà nghe [G] thương em và không trách hờn [F] gì Dẫu em vong [D] tình cũng một lòng [Am] thương.

Video hướng dẫn