1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương mãi một miền quê

Cuộn trang

Trở về quê [G] hương sau nhiều [Bm] năm cách xa nhung [Em] nhớ Quảng Trị [C] ơi! da [Am] diết sâu nặng ân [D7] tình Những tên [Em] làng, tên [D7] núi, tên [Am] sông Mảnh đất thân [C] thương ta giữ [G] trọn trong lòng, hò [Am] ơi .. [G][G][Bm][C][D7][G] X 2 1. Tự hào [G] thay những năm dài đánh [Am] giặc Đây Đông [D7] Hà, Thành [E] Cổ, La [Am] Vang Đường 9, Khe Sanh, xuôi về Cửa [D7] Việt Đã ghi [C] vào trang sử chói lửa [D7] thiêng Câu Hiền [G] Lương nối đôi bờ thương [Am] nhớ Sóng Cửa Tùng dào dạt những lời [D7] ru Cồn cỏ [G] xa xôi, đảo nhỏ mến [Am] thương ơi Gió lộng giữa trùng [D7] khơi 2. Ngàn lời [G] ca vẫn muôn đời bất [Am] diệt Những binh đoàn xẽ dọc Trường [D7] Sơn Còn mãi [Am] âm vang trong lòng Quảng [D7] Trị Tiếng Bác [C] Hồ thúc dục giữa toàn [D7] quân Đường Trường [G] Sơn khắc tên người mãi [Am] mãi Vẫn rạng ngời chiến luỹ đất Vĩnh [D7] Linh Bảo vệ [G] quê hương, gìn giữ [Am] biên cương Lòng tựa dãy [D7] Trường Sơn * Canh giữ đất trời quê [G] mẹ Vang mãi giọng [Am] hò Quảng Trị mến thương ơi Xanh thắm ngàn [D7] đời xanh mãi Quảng [G] Trị ơi …

Video hướng dẫn