1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương một người

Cuộn trang

Thương [Em] ai về ngõ tối, sương [Am] rơi ướt đôi [Em] môi Thương ai buồn kiếp [Am] đời, lạnh [B7] lùng ánh sao [Em] rơi Thương [Em] ai về ngõ tối, bao [Am] nhiêu lá rơi [Em] rơi Thương [B7] ai cười không [Em] nói, ngập [B7] ngừng lá hôn [Em] vai Thương nụ [Am] cười và [Em] mái tóc buông [Am] lơi Mùa [B7] thu úa trên [Em] môi, từng [B7] đêm qua ngõ tối Bàn [Em] chân âm thầm nói, lặng [B7] nghe gió đêm [Am] nay Ngại ai vuốt đôi [Em] vai, bờ [B7] vai như giấy mới Sợ nghiêng hết tình [Em] tôi Thương [Em] ai về xóm vắng đêm [Am] nay thiếu ánh [Em] trăng Đôi vai gầy ướt [Am] mềm, người [B7] lạnh lắm hay [Em] không Thương [Em] ai mầu áo trắng trông [Am] như ánh sao [Em] băng Thương [B7] ai cười trong [Em] nắng ngại [B7] ngùng áng mây [Em] tan.

Video hướng dẫn