Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương nhau lý tơ hồng

Cuộn trang

1. Từ miền [Em] Nam anh ngược ra [G] Bắc Mang theo câu [Em] hò điệu lý chín dòng [D] sông Mang theo tấm [Bm] lòng con trai miệt vườn Em ra đón [D] chàng với cả yêu [G] thương. [Em] 2. Này ngựa [Em] ô kiệu vàng anh [G] khớp Xôn xao câu [Em] hò điệu lý bớ nàng [D] ơi Băng qua núi [Bm] đèo cao cao trập trùng Đưa nàng về [D] dinh xao [Bm] xuyến lý chung [Em] tình. [D] [Em] ĐK: Quan họ người [C] ơi tương [D] tư mà chim [Em] sáo Xe chỉ luồn [C] kim thiếp [D] thương chàng từ [G] lâu Áo [A] bay ai đã qua [D] cầu Đôi [G] mình duyên tình đậm [Em] sâu. Quan họ người [C] ơi tương [D] tư mà chim [Em] sáo Đến hẹn lại [C] lên thiếp [D] theo chàng một [G] phen Gió [A] đưa bông lúa trên [D] đồng Thương [Bm] nhau, thương nhau lý tơ [Em] hồng. Tơ [A] hồng quan họ người [Em] ơi Tơ [A] hồng ngựa ô ngựa [Em] ô