1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương nhớ ngoại tôi

Cuộn trang

1. Mẹ lấy chồng [Am] xa nên quê [A7] ngoại cách bao sông [D] dài Rày đây mai [F] đó đưa con [D] về sống với dì [Am] ba Dì ba có [G] đôi cũng theo [Em] người cuối nơi chân [D] trời Để trên bến [G] sông con với [Em] ngoại tháng ngày chờ [Am] mong. 2. Ngoại đã già [Am] nua con thương [A7] ngoại nắng mưa dãi [D] dầu Bầu xanh mướt [F] bí đôi vai [D] gầy gánh mì gánh [Am] khoai Vì nuôi cháu [G] con nên thân [Em] ngoại tháng năm hao [D] mòn Giờ đây con lớn [G] khôn lưng ngoại [Em] còng tóc tựa màu [Am] mây. ĐK: Rồi nay con cũng [C] đi lên thành [D] đô để lo học [Am] hành Xa vòng [G] tay hơi ấm của [D] ngoại Xa mái tranh [Em] nghèo liêu xiêu khói [G] tỏa Bên niêu cơm [Am] nhỏ góc bếp chái [D] hè kẽo kẹt võng [E7] đưa. Chiều nay mưa cứ [Am] tuôn nơi miền [D] xa nỗi nhớ dâng [F] trào Nghe lòng [G] đau giây phút nghẹn [D] ngào Đêm nay nhớ [Em] lại quê [G] hương Đêm nay nhớ [Am] ngoại con [Em] thương thao thức canh [Am] trường.

Video hướng dẫn