1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương ơi điệu ví

Cuộn trang

Ngâm thơ: Này là bạn tình ơi sông La quấn quýt Núi Hồng Nên chi con cò trắng cũng phải lòng câu ca Mẹ sinh ra [Em] em để [D] em ru lời dịu [Em] ngọt Mẹ sinh ra [Am] em để em [G] hát giọng đò [C] đưa [E] Câu hát yêu [C#m] thương đưa em [E] về trong nỗi [A] nhớ [G] Nỗi nhớ sao [C] mà da diết [Em] thế Ơi câu [A] ca ghét ngọt ghét [Em] thương Ơi câu [Bm] ca muối mặn [Em] gừng cay Dù đi đâu hay về [C] đâu Một điệu ví [Am] thương nối khoảng trời [Em] xa cách Lời em hát nỗi niềm [Bm] ai mà người [Am] ơi nghe câu [Em] ví dặm Nghĩa dài trăm [D] năm khúc [Bm] hát quê [Em] nhà Ơi câu [A] ca chín nhớ mười [Em] thương Hương ngọt [Bm] ngoài hương tỏa [Em] đầy vơi Mẹ sinh ra [Em] em để [D] em ru lời dịu [Em] ngọt Mẹ sinh ra [Am] em để em [G] hát giọng đò [C] đưa [E] Câu hát yêu [C#m] thương đưa em [E] về trong nỗi [A] nhớ [G] Nỗi nhớ sao [C] mà da diết [Em] thế Ơi câu [A] ca chín nhớ mười [Em] thương Hương ngọt [Bm] ngoài hương tỏa [Em] đầy vơi Dù đi đâu hay về [C] đâu Một điệu ví [Am] thương nối khoảng trời [Em] xa cách Lời em hát nỗi niềm [Bm] ai mà người [Am] ơi nghe câu [Em] ví dặm Nghĩa dài trăm [D] năm khúc [Bm] hát quê [Em] nhà Dù đi [Em] đâu hay về đâu Núi [Am] Hồng cứ gọi [Em] sông Lam Mà [G] nên chi con [D] cò trắng …. cũng phải [Bm] lòng câu [Em] ca

Video hướng dẫn