1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương quê

Cuộn trang

1. Tôi [D] đi mẹ che đôi mắt [Bm] buồn Mẹ che đôi mắt [G] buồn ngày nao con [A] về Tôi [D] đi cha đưa ra cổng [Bm] làng Cha đưa ra cổng [G] làng buồn [A] nhớ cha đành [D] mang Tôi [G] đi ngày em tôi đến [Bm] trường Đường đê che lối [A] về trường em xa ê chề Tôi [G] đi chị tôi chưa lấy [Bm] chồng Bờ vai thon má [A] hồng chị ngồi khóc bên bờ [D] sông ĐK: Tôi [G] đi đi tìm một tương [D] lai Để mai tôi trở [Bm] lại đồng lúa xanh xanh [A] hoài Người [Em] đi xin nhớ về nơi [F#m] đây những con tim chờ [G] đợi Tình quê [A] đó vẫn đầy [D] vơi. 2. Thương [D] quê mẹ ơi con sẽ [Bm] về Mẹ ơi con sẽ [G] về mẹ ơi con [A] về Thương [D] quê chị ơi em sẽ [Bm] về Chị ơi em sẽ [G] về cùng chị [A] hát bên bờ [D] đê Thương [G] quê vườn cau với luống [Bm] trầu Mạ non mới nhú [A] màu bàn tay cha hai màu Thương [G] quê em tôi vẫn đến [Bm] trường Trường xanh rêu kín [A] tường trường làng bé nhưng tình [D] thương. 3. Tôi [D] tin một mai tôi sẽ [Bm] về Làng quê thôi não [G] nề niềm vui dâng khắp [A] bề Tôi [D] tin tình quê đang đón [Bm] chờ Từng người đi xây bến [G] bờ trở về [A] với cánh đồng [D] mơ Tôi [G] tin ngày mai đất nước [Bm] mình Miền quê vui thái [A] bình người dân luôn chân tình Tôi [G] tin ngày mai vang tiếng [Bm] hò Đồng xanh thẳng cánh [A] cò không còn thiếu không còn [D] lo.

Video hướng dẫn