1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương Sư phụ

Cuộn trang

1. Sư [Em] phụ ơi, sư phụ ơi người có [Am] nghe tiếng con đang [B7] gọi trong [Em] nghẹn lời Sư [Em] phụ ơi, sư phụ ơi Người có [D] nghe trong tim con [G] thơ Từng phút [D] giây dâng bao yêu [G] thương Luôn [Em] khát khao được [B7] bên bóng [Em] thầy 2. Sư phụ [Em] ơi đã biết bao [C] lần Dòng đời [D] trôi con trong lênh đênh Đêm về [Em] đêm bên tiếng kinh [C] cầu Cùng mơ [D] ước theo hương trầm [G] bay Thầy [C] ơi con đang nơi đây, nhưng lòng [B7] con luôn về thầy Ngày đêm không nguôi thương [Am] nhớ cha từ biết bao [Em] đời ĐK: Cha [G] hỡi Con khát [Em] khao bao yêu [D] thương Con khát khao bao lời [G] thầy Và con khát khao con được theo [D] bước Cha dắt con đi giữa [Em] vô thường Con khát khao trong tâm [D] ý Con khát khao theo chân [G] thầy Để đi mãi trên con đường chân [D] lý Mang êm [Am] ấm đắp xây cho cuộc [Em] đời

Video hướng dẫn