1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương tà áo bay

Cuộn trang

Thương [G] vô Thành nội Cửa [Bm] Đông Thương [Em] ra Thượng [Am] Tứ chiều [D7] hong nắng [G] tà Bến [Am] đò Thừa Phủ xa [Em] xa Trông qua Vỹ [D7] Dạ bao tà áo bay. Áo [G] bay áo [Em] bay trong [D] gió chiều [G] nay Nắng [Am] nghiêng nghiêng vành [D7] nón Má hây hây [G] tình. Trường [Am] Tiền thiếu nhịp cầu [Em] xinh Sông Hương rũ [D] bóng, chiều im lắng [G] buồn Ngọ [Em] Môn cổ kính rêu [Am] phong Súng [Em] đồng (mà) hai [Am] dãy thần công thở [D] dài Đường [Em] vô Đại Nội hôm [Am] nay Mang nhiều chứng [D] tích những ngày tang [G] thương.

Video hướng dẫn